På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Deltidsarbejde

Deltidsarbejde er arbejde på et lavere gennemsnitligt timeantal end det, fuldtidsmedarbejdere inden for det pågældende arbejdsområde normalt arbejder. Deltidsmedarbejdere må ikke forskelsbehandles.

Den normale arbejdstid er generelt 37 timer.

Vær opmærksom på, at I ikke må forskelsbehandle medarbejdere, fordi de arbejder på deltid.

Indgå aftale om deltidsarbejde

En aftale om deltidsarbejde skal indgås mellem virksomheden og medarbejderen. I kan indgå aftalen i forbindelse med ansættelsens start eller senere under ansættelsen. Medarbejderen kan under forhandlingerne være ledsaget af en rådgiver.

Overenskomstdækkede medarbejdere

Hvis medarbejderen er overenskomstdækket, kan overenskomsten indeholde regler om deltidsansættelse.

Industriens overenskomster

Medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst kan godt arbejde på deltid. I så fald vil medarbejderen være ansat til et lavere timeantal end 37 timer om ugen.

Hvis I har medarbejdere på deltid, skal I være opmærksomme på de særlige vilkår i overenskomsterne. F.eks. skal I kun betale overtidstillæg, hvis medarbejderen udfører overarbejdet uden for afdelingens normale arbejdstid.

Mange overenskomster sætter et minimumstal for deltidsansatte. Dette må ikke være højere end 15 timer ugentligt efter dansk lovgivning.

Fællesoverenskomsten

Medarbejdere, som er dækket af Fællesoverenskomsten, kan alene ansættes på deltid, hvis de allerede er ansat som fuldtidsmedarbejder.

Nyansættelse af medarbejdere på deltid forudsætter, at der lokalt, tillidsrepræsentant og virksomhed imellem, træffes aftale om nyansættelse af medarbejdere på deltid.

Den ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer.

I må ikke forskelsbehandle deltidsansatte

En virksomhed må ikke give deltidsansatte medarbejdere ringere ansættelsesvilkår, end de sammenlignelige fuldtidsansatte medarbejdere har, blot fordi medarbejderne arbejder på deltid.

Er du medlem af DI, kan du skræddersy en deltidskontrakt til funktionærer:

Find reglerne om deltid her:

  • Industriens Overenskomst
    § 11
  • Industriens Funktionæroverenskomst
    § 10
  • Fællesoverenskomsten
    bilag 2, stk. 5.
PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 11-04-2018