På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vikarer

Har virksomheden brug for ekstra arbejdskraft i en kortere eller længere periode, kan det være fordelagtigt at anvende vikarer. Der er væsentlige personalejuridiske hensyn at tage, uanset om I ønsker at ansætte en vikar direkte i virksomheden, eller I rekvirerer en fra et vikarbureau.

I kan ansætte vikarer på to måder:

  • direkte i virksomheden
  • gennem et vikarbureau.

Hvis I anvender vikarer ansat direkte i virksomheden eller lejer fra et vikarbureau, er der særlige regler, der regulerer ansættelsesforholdet. Vikarer er som udgangspunkt ansat i en tids- eller opgavebestemt stilling, der efterfølgende ophører.

Har I brug for ekstra arbejdskraft i en kortere eller længere periode, kan det være fordelagtigt at anvende vikarer. Der er væsentlige personalejuridiske hensyn at tage, uanset om I ønsker at ansætte en vikar direkte i virksomheden, eller I rekvirerer en fra et vikarbureau.

Vikarer skal behandles som egne ansatte

Ansætter I en vikar direkte i virksomheden, er vikaren omfattet af loven om midlertidig ansættelse. Hovedprincipperne i denne lov er, at ansættelsesvilkårene for vikaren eller den tidsbegrænsede ansatte ikke må være dårligere end de fastansatte, der udfører samme type arbejde.

Det betyder, at vikaren er omfattet af de samme regler som enhver anden medarbejder, der udfører samme opgaver som vikaren.
Vikaransættelsen kan være begrænset til en bestemt tidsperiode eller til udførelsen af en bestemt opgave. Her ophører ansættelsesforholdet uden yderligere varsel enten på det angivne tidspunkt eller ved en konkret opgaves afslutning.

Det samme gælder for vikarer, der ansættes direkte i virksomheden til at arbejde med handels- og kontorarbejde. De er omfattet af funktionærloven, og hvad der ellers gælder funktionærerne i virksomheden.

Vikarer fra et vikarbureau er ikke ansat i virksomheden

Når en virksomhed (i det følgende omtalt som ’brugervirksomheden’) anvender vikarer fra et vikarbureau, har vikarerne ikke status som ansatte i brugervirksomheden.

Det er vikarbureauet, som er vikarernes arbejdsgiver. Vikarens ansættelsesforhold er reguleret gennem den ansættelsesaftale, som vikaren har indgået med vikarbureauet.

Det er derfor vikarbureauet, der skal overholde lovgivningens almindelige arbejdsgiverforpligtelser over for vikarerne som for eksempel at:

  • Udstede et ansættelsesbevis til vikaren 
  • Administrere feriepenge
  • Udbetale G-dage.

Det er dog brugervirksomheden, som skal tegne arbejdsskadeforsikring for vikarerne, da det er hos brugervirksomheden, at arbejdet udføres.

Vikarer fra et vikarbureau, der udfører funktionærarbejde er hverken omfattet af funktionærloven eller funktionæroverenskomster, der måtte gælde på området, medmindre det er aftalt.

For disse administrative vikarer vil alle arbejdsvilkår afhænge af, hvad der er aftalt mellem vikarbureauet og vikaren. I sådanne tilfælde er det vigtigt at udarbejde et uddybende ansættelsesbevis.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til ansættelseskontrakter til vikarer og medarbejdere, som er tidsbegrænset ansat. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at kontrakterne f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Har du styr på lovgivning og overenskomster for vikarer? Tag quizzen og test din viden om ansættelsesforhold for vikarer.

Folketinget vedtog vikarloven den 30. maj 2013. Find hele loven og EU-direktivet, som loven implementerer herunder.

Find desuden reglerne for anvendelse af timelønnede vikarer i vikarprotokollatet i Industriens Overenskomst bilag 17.

PUBLICERET: 29-10-2012 OPDATERET: 05-10-2018