På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Udenlandske medarbejdere

Her får du et samlet overblik over dine muligheder for at beskæftige udenlandske medarbejdere. Du kan finde alt om reglerne for at arbejde i Danmark.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkårene for en udenlandsk medarbejder afhænger af, hvilken tilknytning medarbejderen har til virksomheden i Danmark.

Hvis den udenlandske medarbejder er ansat direkte i virksomheden i Danmark, skal medarbejderen have de samme ansættelsesvilkår som en tilsvarende medarbejder med dansk statsborgerskab.

Er medarbejderen udstationeret i Danmark fra en virksomhed i udlandet, kan virksomheden og medarbejderen som udgangspunkt selv vælge, hvilket lands regler der gælder for ansættelsesforholdet under udstationeringen. Normalt aftaler virksomheden og medarbejderen, at medarbejderens hjemlands love gælder for ansættelsesforholdet, og at eventuelle uenigheder skal behandles i medarbejderen og virksomhedens hjemland.

Ansættelsesforholdet er dog som minimum dækket af udstationeringslovens regler, der blandt andet kræver dansk lovgivning om arbejdsmiljø og højeste arbejdstid overholdt.

Indgår medarbejderen som led i en entreprise, er det vigtigt, at virksomheden, hvis den danske virksomhed har overenskomst, skelner mellem vikararbejde og entreprise, da det kan have betydning for, om den udenlandske virksomhed skal overholde overenskomstens regler.

Arbejds- og opholdstilladelse

Reglerne for, om en medarbejder fra udlandet har brug for en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark, afhænger af medarbejderens statsborgerskab, og hvad medarbejderen skal arbejde med i Danmark.

Medarbejdere med statsborgerskab fra et EU/EØS-land eller Schweiz behøver som udgangspunkt ikke en opholds- og arbejdstilladelse, men kan påbegynde arbejde straks efter indrejsen.

Medarbejdere fra lande uden for EU/EØS (tredjelande) skal som udgangspunkt have en opholdstilladelse, en arbejdstilladelse og et visum for at kunne indrejse i Danmark. De kan få arbejdstilladelse efter forskellige ordninger. Ordningerne indeholder forskellige krav til medarbejderens uddannelse, type af arbejde i Danmark og den løn, medarbejderen vil få for arbejdet i Danmark.

Det er virksomhedens ansvar, at medarbejderen har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Hvis en udenlandsk medarbejder arbejder i Danmark uden opholds- og arbejdstilladelse, risikerer virksomheden at blive straffet med bøde, og medarbejderen risikerer at blive udvist af landet.

Gå i dybden med arbejdstilladelser til udenlandske medarbejdere

Skat

Det afhænger af medarbejderens tilknytning til virksomheden i Danmark, hvordan vedkommende skal betale skat i Danmark.

Medarbejdere kan være knyttet til en virksomhed på flere forskellige måder. For eksempel kan medarbejderen:

 • være ansat direkte i virksomheden
 • være udstationeret til Danmark fra en udenlandsk virksomhed
 • være vikar fra et vikarbureau
 • indgå i en entreprise og være ansat hos en underentreprenør, der udfører arbejde for virksomheden i Danmark.

Medarbejdere, der er udstationeret til Danmark i mindre end et halvt år, kan være undtaget fra dansk skattepligt. De konkrete regler afhænger af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og hjemlandet. Hvis medarbejderen arbejder længere end 182 dage i Danmark, bliver medarbejderen som regel skattepligtig i Danmark.

Gå i dybden med SKAT for udenlandske medarbejdere

Social sikring

Der er regler om, hvorvidt en virksomhed skal betale sociale bidrag i Danmark eller i udlandet for medarbejderen. Sociale bidrag er blandt andet:

 • ATP
 • arbejdsskadeforsikring
 • AES
 • sygedagpenge.

Det drejer sig derfor om medarbejderens ret til blandt andet:

 • sygesikring
 • familieydelse
 • barselsdagpenge
 • sygedagpenge
 • pension
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • ATP
 • arbejdsskadesikring.

Medarbejdere, som udelukkende udfører arbejde i Danmark, er som udgangspunkt omfattet af de danske regler om social sikring.

Er virksomheden i tvivl om, hvorvidt en medarbejder er omfattet af reglerne om social sikring i Danmark, er det Udbetaling Danmark, der afgør, hvilket land medarbejderen er socialt sikret i.

Medarbejdere med bopæl i et andet land end arbejdslandet kaldes også grænsegængere (medarbejderen arbejder i Danmark og bor typisk i Sverige, Tyskland eller Polen).

Virksomheder, der har grænsegængere ansat, skal være opmærksom på, at virksomheden kan blive pålagt at betale sociale bidrag i bopælslandet i stedet for i Danmark, hvis medarbejderen arbejder både i Danmark og i bopælslandet. Det samme kan ske for virksomheden, hvis medarbejderen bor i et EU-land og arbejder i flere lande.

For medarbejdere udstationeret til Danmark i op til to år, kan medarbejderen ansøge sit hjemlands myndigheder om at forblive på sit hjemlands sociale sikring, imens medarbejderen arbejder i Danmark

Gå i dybden med social sikring til udenlandske medarbejdere

Registrering i Register for Udenlandske Arbejdstagere (RUT)

Virksomheder fra udlandet, der kommer til Danmark for at udføre tjenesteydelser, skal registrere virksomheden og medarbejderne i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Hvis en dansk virksomhed bruger en udenlandsk underleverandør/entreprenør/virksomhed inden for bygge og anlæg eller landbrug, skovbrug og gartneri, skal den danske virksomhed sikre, at den udenlandske virksomhed og dens medarbejdere er registreret i RUT, fordi den danske virksomhed kan få en bøde, hvis de ikke har foretaget kontrol af registreringen.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til udenlandsk arbejdskraft. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at ansættelseskontrakterne f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Har du styr på lovgivning og regler for udenlandsk arbejdskraft? Tag quizzen og test din viden om ansættelsesforhold for udlændinge, der arbejder i Danmark.
PUBLICERET: 29-10-2012 OPDATERET: 16-04-2019