På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Uddannelsesklausuler

Hvis en virksomhed oplever, at en medarbejder forlader virksomheden under eller umiddelbart efter et uddannelsesforløb sponsoreret af virksomheden, kan virksomheden få inspiration til, hvordan de laver en aftale om tilbagebetaling i sådanne tilfælde.

Aftaler om et uddannelsesforløb kan nedskrives i:

  • en ansættelseskontrakt
  • et tillæg til en ansættelseskontrakt
  • i en særskilt aftale.

Uddannelsesklausulen dokumenterer, at virksomheden betaler en medarbejders uddannelse helt eller delvist, forudsat at medarbejderen gennemfører uddannelsen og ikke siger op inden for en aftalt periode.

Hvis medarbejderen alligevel vælger at sige op, indeholder uddannelsesklausulen en tilbagebetalingspligt eller modregningsadgang i lønnen for en del af omkostningerne til uddannelsen.

En uddannelsesklausul begrænser medarbejderens mobilitet på arbejdsmarkedet. Den kan dog ikke sidestilles med konkurrenceklausuler eller kundeklausuler og er derfor ikke omfattet af de særlige regler, der gælder for disse.

Uddannelsesklausul relevant ved kostbare uddannelsesforløb

En uddannelsesklausul er relevant inden for brancher, hvor medarbejderne skal gennemgå et kostbart uddannelsesforløb for at kunne udføre deres arbejde. De kendes blandt andet fra forsvarets uddannelse af piloter.

Det kan også være hensigtsmæssigt med en uddannelsesklausul på områder, hvor virksomheder betaler betydelige udgifter til en kompetencegivende uddannelse f.eks. en MBA-uddannelse. Eller hvor medarbejderen får fri med løn i et ikke ubetydeligt omfang.

Har en medarbejder sagt op kort efter et mindre kursusforløb, kan virksomheden ikke kræve at få udgifterne betalt tilbage.

Uddannelsesklausulen får virkning, hvis medarbejderen siger op, før den aftalte periode er udløbet, eller hvis medarbejderen springer fra under forløbet.

Indhold i uddannelsesklausul

En uddannelsesklausul skal typisk indeholde:

  • Hvilken uddannelse klausulen omfatter.
  • Hvor lang tid klausulen skal gælde. 
  • Hvilke udgifter virksomheden skal betale, og hvilke udgifter medarbejderen selv skal betale, f.eks. uddannelsesgebyr, løn, diæter, fortæring, transport og hotel. 
  • Hvordan tilbagebetalingen skal finde sted, hvis medarbejderen fratræder før tid. 
  • Hvad der skal tilbagebetales. Skal tilbagebetaling ske udelukkende af kursusudgifter/uddannelsesgebyr eller også af løn, diæter, fortæring, overnatning og rejseudgifter med videre.

Hent en skabelon til en uddannelsesklausul i boksen til højre.

PUBLICERET: 20-07-2016 OPDATERET: 16-11-2018