På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Prøvetid

Virksomheder kan aftale prøvetid med nyansatte i de første tre måneder af en ansættelse. Dette betyder, at virksomheden kan opsige medarbejderen med et forkortet varsel på 14 dage.

Når I ansætter en medarbejder, er det en fordel for jer begge at aftale prøvetid. Her kan I se hinanden an og afgøre, om medarbejderens kompetencer og forventningerne til stillingen stemmer overens med stillingens reelle indhold. Finder en af jer ud af, at ansættelsen ikke er tilfredsstillende, kan I opsige ansættelsesforholdet med et forkortet varsel.

I kan aftale prøvetid med følgende medarbejdere:

  • Funktionærer
  • Funktionærlignende ansatte
  • Ledere omfattet af Lederaftalen
  • Ansatte under overenskomst, hvor der er bestemmelser om prøvetid.

For timelønnede under overenskomst kan I som udgangspunkt ikke aftale en prøvetid.

Mulighed for at opsige med forkortet varsel

Har I aftalt prøvetid, kan I opsige ansættelsesforholdet inden for de første tre måneder af ansættelsen med et forkortet varsel:

  • I kan opsige funktionæren med 14 dages varsel (kalenderdage)
  • Funktionæren kan selv opsige ansættelsesforholdet uden varsel.

I kan aftale, at funktionæren på lige fod med jer har et opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden.

De 14 dage skal kunne rummes inden for prøvetiden på 3 måneder. Det vil sige, at den forkortede opsigelse senest kan ske ved 2,5 måneders ansættelse. Overskrider I de tre måneder ved fratrædelsen, skal funktionæren i stedet opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Aftal prøvetid i ansættelseskontrakten

I skal kunne dokumentere, at der er aftalt prøvetid. I praksis sker dette ved, at I indfører et afsnit om prøvetid i ansættelseskontrakten.

I skal senest aftale prøvetid i forbindelse med ansættelsesaftalen. I kan ikke efterfølgende aftale prøvetid.

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt der er aftalt prøvetid, kan I ikke opsige funktionæren med et forkortet varsel.

Hvis der ikke er aftalt prøvetid, gælder funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler.

I kan ikke aftale prøvetid for timelønnede

I f.eks. Industriens Overenskomst er der intet opsigelsesvarsel fra både virksomhedens og medarbejderens side de første seks måneder af ansættelsesforholdet.

I kan ikke aftale prøvetid efter de første seks måneder.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til prøvetid. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at jeres formulering om prøvetid f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Er du medlem af DI, kan du downloade kontrakter med prøvetid til funktionærer ikke dækket af overenskomst i DI DokumentGenerator:

Find reglerne om prøvetid her:

  • Funktionærloven §2, stk. 5 og 6.
PUBLICERET: 20-11-2012 OPDATERET: 02-07-2018