På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Pension

En arbejdsmarkedspension er en kollektiv obligatorisk pensionsordning, som virksomhedens medarbejdere, der er dækket af overenskomst, er omfattet af.

Forskel på timelønnedes og funktionærers adgang til pensionsordning

På timelønsområdet er stort set alle medarbejdere omfattet af overenskomster med obligatoriske pensionsordninger.

På funktionærområdet er det kun de funktionærer, der er omfattet af en funktionæroverenskomst, der har krav på at være omfattet af en pensionsordning.

Når I ansætter ledere, der er omfattet af Lederaftalen, skal I drøfte spørgsmålet om pensionsordning, men der er ikke noget krav om, at lederen skal omfattes af en pensionsordning.

Betingelser for at være berettiget pension

For timelønnede gælder, at I skal betale pensionsbidrag for ansatte, der er fyldt 18 år, hvis de enten:

  • har to måneders anciennitet eller i forvejen er omfattet af overenskomstens pensionsordning
  • har anden tilsvarende arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelse.

For lærlinge og elever gælder særlige regler – de er som hovedregel ikke omfattet af pensionsordninger.

Hvis funktionærer er omfattet af en overenskomst, har de tilsvarende betingelser for adgang til ordningerne som timelønnede – se i overenskomsten for at finde ud af, hvad der særligt gælder for jeres funktionærer omfattet af overenskomst.

Det er altså altid vigtigt ved nyansættelser at få spurgt medarbejderen ud i forhold til tidligere pensionsforhold.

Hvis I ved en fejl ikke får registreret de korrekte oplysninger og derfor påbegynder indbetalingerne for sent, risikerer I senere at skulle indbetale det samlede manglende pensionsbidrag.

Bidragssatser på i alt 12 pct. af lønnen

Bidragene – både for timelønnede og funktionærer – er uændrede siden juli 2009:

  • Samlet: 12 pct. 
  • Virksomhed: 8 pct.
  • Medarbejder: 4pct.

Pensionsbidragene beregnes af medarbejdernes løn. Præcis hvilke dele, der indgår i beregningen fremgår af de enkelte overenskomster.

Virksomheden kan på funktionærområdet tegne egne pensionsaftaler

På funktionærområdet er der – efter reglerne i de enkelte overenskomster – adgang til at oprette alternative firmapensionsordninger i de private pensionsselskaber og indbetale funktionærernes obligatoriske pensionsbidrag dertil.

Pensionsordningernes indhold

De forskellige arbejdsmarkedspensionsordninger er ikke ens, hvad angår ydelser. Formålet er at sikre en forsørgelse i alderdommen på et niveau, der er højere end det, medarbejderen ville kunne opnå alene på de almindelige offentlige ordninger (folkepension, ATP med mere).

Der er i ordningerne også en række forsikringselementer såsom invalidedækning, livsforsikring i form af dødsfaldssummer og børnepensioner.

Nyoptagne virksomheder kan optrappe bidragene til pensionsordningerne

For alle overenskomster gælder der særlige optrapningsregler for nyoptagne medlemmer i DI, hvis de ikke har en pensionsordning, eller hvis de har en pensionsordning med lavere satser.
Optrapningsordningen indfaser pensionsordningen over en periode på typisk 4 år.

Kontakt DI, hvis I vil have nærmere rådgivning om etablering af optrapningsordninger.

Medlem af DI? Brug vores standarder
DI har udarbejdet en vejledning til indeståelseserklæringer. Den kan I bruge, hvis I vil bruge en anden pensionsordning end de, der er udgangspunktet i overenskomsterne.

Er du medlem af DI, kan du downloade en vejledning til indeståelseserklæringer. Den kan I bruge, hvis I vil bruge en anden pensionsordning end de, der er udgangspunktet i overenskomsterne.

Vejledning om praktisk håndtering af indeståelseserklæringer

På Industriens Pensions hjemmeside kan I desuden hente en vejledning til indberetning og indbetaling af pension:

Vejledning om indberetning og indbetaling til Industriens Pension (industrienspension.dk)

Find reglerne om pension her:

  • Industriens Overenskomst § 34
  • Industriens Funktionæroverenskomst § 8
  • Fællesoverenskomst § 23

For information om PensionDanmark og Industriens Pension kan vejledning og oversigt over ydelser m.m. ses på PensionDanmarks og Industriens Pensions hjemmeside:

PensionDanmark

Industriens Pension

Bekendtgørelse af lov om delpension

PUBLICERET: 20-11-2012 OPDATERET: 11-12-2018