På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Loyalitetspligt

Medarbejderen er forpligtet til at opføre sig loyalt over for virksomheden såvel internt som eksternt. Medarbejderen må derfor ikke udføre handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden, så længe medarbejderen modtager løn fra virksomheden.

Medarbejderen er i kraft af ansættelsesforholdet forpligtet til at opføre sig loyalt over for virksomheden såvel internt som eksternt. Opfylder medarbejderen ikke sin loyalitetspligt, vil virksomheden – alt afhængig af, hvor groft medarbejderen misligholder loyalitetspligten – kunne opsige eller bortvise medarbejderen.

Loyalitetspligtens indhold

Loyalitetspligten er et udtryk for virksomhedens forventning om, at medarbejderen ikke udfører handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden, så længe medarbejderen modtager løn fra virksomheden. Loyalitetspligten betyder blandt andet, at:

  • medarbejderen ikke må røbe forretningshemmeligheder 
  • medarbejderen ikke må udtale sig negativt om virksomheden og dennes ansatte over for kunder og forretningsforbindelser 
  • medarbejderen ikke må påbegynde eller beskæftige sig med konkurrerende virksomhed
  • medarbejderne ikke må stjæle fra arbejdsgiveren.

Loyalitetspligten gælder under hele ansættelsen

Medarbejderens loyalitetspligt gælder fra ansættelsesaftalens indgåelse til ansættelsesforholdets ophør. Loyalitetspligten gælder derfor også under hele medarbejderens opsigelsesperiode – også selv om medarbejderen bliver fritstillet eller suspenderet af virksomheden.

Medarbejderen må desuden ikke efter sin fratræden og 3 år frem udnytte eller røbe forretningshemmeligheder.

Medarbejderens loyalitetspligt kan forlænges til også at gælde efter ansættelsesforholdets ophør, hvis I skriftligt har aftalt en konkurrence- og kundeklausul med medarbejderen.

PUBLICERET: 20-11-2012 OPDATERET: 25-01-2019