På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Direktørkontrakter

Adm. direktører er ikke omfattet af Funktionærloven. Det er dog vigtigt, at den adm. direktør indtager en så selvstændig stilling, at han eller hun ikke er underlagt instruktionsbeføjelser fra en anden direktør.

Som øverste daglige leder af virksomheden er den adm. direktør ikke omfattet af lønmodtagerbeskyttelseslovgivning som funktionærloven, ferieloven og Lederaftalen. Virksomheden skal derfor i direktørkontrakten tage stilling til, hvilke ansættelsesvilkår der konkret skal gælde mellem direktøren og virksomheden.

Direktørkontraktens indhold

Virksomheden bør forholde sig til følgende vilkår i direktørkontrakten:

  • direktørens beføjelser og stillingsbeskrivelse  
  • direktørens ret til at påtage sig tillidshverv under ansættelsen
  • direktørens ret til løn, bonus, personalegoder, pension og ferie
  • direktørens og virksomhedens opsigelsesvarsler  
  • kunde- og/eller konkurrenceklausul og tavshedspligten
  • eventuel fratrædelsesgodtgørelse og afgørelse af tvister.

Hvis I benytter DI’s skabelon til en kontrakt, skal I altid tilpasse den individuelt til den enkelte ansættelse.

Skal være registreret som adm. direktør

En direktør, der indtager en så selvstændig stilling, at direktøren må sidestilles med virksomheden, er ikke omfattet af funktionærloven.

Det er stillingens reelle indhold, som er afgørende, og derfor ikke titlen. Der er f.eks. mange med en direktørtitel, som er omfattet af funktionærloven, idet de ikke er sidestillede med virksomheden samt er underlagt en anden direktørs instruktionsbeføjelser.

Er direktøren anmeldt til Erhvervsstyrelsen er udgangspunktet imidlertid, at stillingen ikke er omfattet af funktionærloven.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til direktørkontrakter. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at kontrakterne f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 16-11-2018