På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lidt dæmpet lønstigningstakt i 3. kvartal

I årets 3. kvartal er lønomkostningerne på DA- området steget med 2,5 pct. i forhold til samme kvartal året før. Lønudviklingen er herved aftaget med 0,1 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2018 på DA-området samlet.

Inden for fremstilling og inden for bygge og anlæg er udviklingen tiltaget med hver 0,1 pct.-point, mens udviklingen inden for service er aftaget med 0,2 pct.-point.  Lønnen stiger fortsat mere for arbejdere end for funktionærer, og i Region Nordjylland ligger stigningen i lønomkostningerne igen højest.  

Arbejdere og funktionærer
Udviklingen i lønomkostningerne til arbejdere aftager med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før og ender herved på 2,6 pct. i 3. kvartal 2018. Funktionærernes årsstigningstakt er 2,5 pct. i 3. kvartal 2018 og er herved uændret i forhold til kvartalet før.  
Højere lønudvikling i udlandet end i Danmark
I udlandet steg lønnen 2,7 pct. inden for fremstilling i 2. kvartal 2018 i forhold til samme kvartal året før. I Danmark steg lønnen med 2,5 pct., hvilket er en stigning på 0,3 pct.-point i forhold til kvartalet før. Det er fjerde kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet inden for fremstilling.

Tyskland
I 1. kvartal 2018 lå den årlige tyske lønstignings-takt på 2,6 pct. inden for fremstilling, dvs.0,4 pct.-point højere end lønstigningstakten i Danmark i samme kvartal inden for fremstilling.

Sverige
I Sverige blev den årlige lønstigningstakt 2,7 pct. i 2. kvartal 2018, hvilket er 0,2 pct.-point højere end den danske lønstigningstakt i samme kvartal.

I årets 3. kvartal er lønomkostningerne på DA-området steget med 2,5 pct. i forhold til samme kvartal året før. Lønudviklingen er herved aftaget med 0,1 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2018 på DA-området samlet.

Du kan hente lønniveauer og fraværsstatistik fra  online statistikken NetStat. Du kan få statistik for løn og fravær med fokus på præcis de jobtyper, som findes på din virksomhed.

Betroede medarbejdere kan benchmarke virksomhedens egne løntal i forhold til et relevant statistisk udtræk. Se link nederst på siden.

Anbefalede søgninger
Inde i NetStat, kan du vælge imellem flere "anbefalede søgninger". Bl.a. kan du vælge søgningen "DI - lønstatistik for ingeniørarbejde".

Opret abonnement
Fra linket neden for kan du få vejledning i at skræddersy statistik og oprette abonnement på statistikken for den pågældende medarbejdergruppe.

Fra NetStat kan virksomhedens øverste leder og betroede medarbejdere hente virksomhedens egne løn- og fraværstal ved at klikke på "Sammenlign med mine tal".
PUBLICERET: 20-11-2018 OPDATERET: 05-12-2018