På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ministerier glemmer at fortælle om udbud

Ministerierne har ansvaret for, at de statslige institutioner på deres område, indberetter udbudsplaner til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Men en ny analyse fra DI dokumenterer, at størstedelen af de statslige institutioner ikke indberetter deres udbudsplaner. Det forringer virksomhedernes muligheder for at planlægge deres tilbud og mindsker transparensen i markedet.

De fleste statslige institutioner indberetter ikke udbudsplaner

DI’s analyse viser, at 54 statslige institutioner foretog udbud fra sommeren 2016 til efteråret 2017. Men kun 11 statslige institutioner har i denne periode indberettet en udbudsplan til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dette viser, at langt størstedelen af de statslige institutioner ikke indberetter en udbudsplan. Dette er på trods af, at alle ministerier har ansvaret for, at de statslige institutioner på deres ressortområde indberetter udbudsplaner. Ministerierne har været underlagt denne forpligtelse siden 2012, på baggrund af en ændring i Finansministeriets indkøbscirkulære.

Et stort marked uden transparens

Der er i perioden blevet foretaget 487 udbud af de statslige institutioner. Heraf er 216 udbud, eller 44 procent, blevet foretaget af statslige institutioner, der ikke har indberettet en udbudsplan. Dette viser, at der er et stort statsligt marked, hvor virksomhederne ikke har mulighed for at kunne planlægge deres tilbud.

Virksomhederne har heller ikke mulighed for at tilgå udbudsplanerne på de statslige institutioners hjemmesider. Af de statslige institutioner, som ikke har indberettet en udbudsplan, har kun Erhvervsstyrelsen offentliggjort en udbudsplan på deres hjemmeside.

Mindre fremgang i indberetningen

DI foretog samme analyse i år 2015. Her var det kun tre statslige institutioner, som havde indberettet en udbudsplan, hvilket nu er øget til 11 statslige institutioner. Dette indikerer en mindre fremgang i indberetningen af udbudsplaner, som har gjort markedet lidt mere transparent.

Der er dog stadig flere statslige institutioner med mange udbud, som ikke indberetter deres udbudsplaner. Eksempelvis har Vejdirektoratet, Udenrigsministeriet og Miljøstyrelsen gennemført henholdsvis 47, 28 og 13 udbud i perioden uden at indberette en udbudsplan. Dette viser, at mange udbud ikke nødvendigvis fører til en indberetning af udbudsplaner.

Dog er kvaliteten af de indberettede udbudsplaner høj, da næsten alle udbudsplaner angiver, hvilket område udbuddet omhandler, hvornår området forventes udbudt, kontraktlængden, og hvem virksomhederne kan kontakte for yderligere oplysninger. Dermed er hovedproblemet den manglende indberetning af udbudsplaner og ikke kvaliteten i de indberettede udbudsplaner.

Læs DI's analyse her

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 19-12-2017 OPDATERET: 09-01-2018