På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

DI’s globale vandanalyse

DI’s analyse giver dig indsigt i hvilke internationale markeder der har størst vedvarende markedspotentiale for eksportører af vandteknologiløsninger på kommercielle vilkår. Gennem en struktureret tilgang har DI kortlagt markedspotentialer og vurderet danske virksomheders konkurrencekraft.

Indblik der kan hjælpe dig

DI’s globale vandanalyse giver dig et overblik over 50 prioritets-
markeder som alle køber danske vandteknologiske løsninger. På baggrund af oversigten over de 50 markeder kan du gennem en kort markedsprofil på hver land få et hurtigt overblik over markedstrends som bl.a. omfatter:

• Vurdering af nuværende markedsstørrelse
• Estimat af de enkelte landes forventede investeringer i vandsektoren
   inden for drikkevand og spildevand
• DI’s vurdering af matchet mellem danske vandkompetencer og
   hvert markeds behov og dermed en vurdering af markedets
   åbenhed overfor danske vandteknologiløsninger
• En kort sammenfatning om markedstrends for håndtering af
   drikkevand, spildevand og klimatilpasning
• En oversigt over relevante myndigheder og andre regulatoriske
   nøglespillere på vandområdet

Analysen er gennemført i forhold til en vurdering af de vedvarende kommercielle muligheder, samt betalingsevne/-villighed i de enkelte lande. Det er ikke en analyse af donorbaseret afsætning, eller andre midlertidige tiltag.

DI afholder på FN’s Vanddag den 22. marts 2018 en konference om vand og FNs verdensmål. Her kan du høre mere om analysen og snakke med dem, der står bag den.

Baggrund for analysen

DI’s globale vandanalyse er gennemført for at understøtte Vandvisionen, der blev vedtaget i 2015 med et ønske om vedvarende at fordoble eksporten af dansk vandteknologi frem mod 2025 i forhold til 2014 og samtidig skabe 4.000 nye arbejdspladser i Danmark.

Danmark er et lille marked omkranset af vand, og vi har i den forbindelse lært at udnytte de ressourcer vi har til rådighed bedst muligt og beskytte vandmiljøet mod forurening. Vi er kendt for at lave solide og højteknologiske løsninger.

Analysen er gennemført for at give et redskab til at prioritere og koordinere fremtidige markedstiltag og giver dermed DI’s vurdering og input til såvel ministerier, organisationer som virksomheder.

FN har vedtaget 17 Verdensmål (de såkaldte SDG’er), hvoraf ét specifikt adresserer vand. Der til kommer at en stor del af de øvrige verdensmål også berører landenes forpligtelser til at sikre rent vand, spildevandsrensning og styrke indsatser som håndtere effekterne af klimaændringer. Da vand er et centralt element i bæredygtig udvikling, kan mange lande lære af og hente inspiration fra danske vandteknologiske løsningsmodeller. Men hvor er behovet størst? og hvor er der ressourcer til en optimal løsning? Hvilke lande er bedst tilgængelige for danske virksomheder? Det har DI ud fra et sæt antagelser kortlagt her:

Analysen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af DI’s miljøpolitiske og internationale afdelinger med vurdering og indspil fra en række af DI’s medlemsvirksomheder. For den enkelte virksomhed vil prioriteringen ud fra kompetencer og markedsadgang være individuelt, men DI’s analyse søger ud fra en struktureret tilgang at give hver virksomhed et udgangspunkt for at fortage egne vurderinger af markedsattraktiviteten.

Metode

Ved en struktureret markedsanalyse har vi skabt større gennemsigtighed og synliggjort de globale markedspotentialer i en prioriteret rækkefølge fra 1 til 50.

Vi har taget udgangspunkt i en kvantitativ analyse af 190 landes makroøkonomiske indikatorer, Danmarks nuværende eksport for vandteknologi, World Bank Group’s Ease of doing business, World Bank’s Government Effectiveness Index og Transparency International’s Corruption Perceptions Index. På baggrund heraf er de 50 mest attraktive kommercielle markeder behandlet i detaljer.

DI har udført en kvalitativ analyse på de markeder hvor vi allerede har danske aktiviteter og hermed fået bekræftet vores udvælgelse af 50 prioritetsmarkeder for danske virksomheder. I dette arbejde har også indgået data fra Global Water Intelligence (GWI). Prioriteringen af markederne fremgår i de enkelte markedsprofiler i kolonnen til højre.

Se endvidere en kort introduktion til metoden her.

Etablering, rådgivning og forretningsudvikling
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3944
Mobil: +45 3016 6505
E-mail: jefadi.dk

Som DI-medlem har du adgang til samtlige markedsprofiler.

Som ikke-medlem har du adgang til tre markedsprofiler.

Markedsprofiler (offentligt tilgængelige)