På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Internationale Krav og Standarder

Gennem de senest få år er krav, vejledninger, standarder og forventninger til virksomheder intensiveret. Det kan være ganske uoverskueligt at finde rundt i, hvad der forventes og ikke mindst, hvordan man som virksomhed kan håndtere de mange krav.

Internationale retningslinjer tegner den overordnede ramme

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) blev enstemmigt vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. Retningslinjerne opstiller en klar sondring mellem, hvad der forventes af regeringer, og hvad der forventes af virksomheder, og skildrer overordnet den globale standard for forventet ansvarlig adfærd. 

Samtidig har OECD-landene sine retningslinjer for multinationale virksomheder; de såkaldte OECD Guidelines for Multinational Enterprises. De blev ligeledes vedtaget i juni 2011. De to internationalt anerkendte retningslinjer tegner et ensartet billede af anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd.  

Konkret betoner de, at virksomheder bør udføre due diligence. Det skal forstås som en proces, der sætter virksomheder i stand til at identificere, forebygge og afhjælpe overtrædelser samt redegøre for, hvordan de håndterer aktuelle og mulige overtrædelser som en integreret del af virksomhedens beslutnings- og risikostyringssystemer.  

I tillæg hertil findes såvel Global Compact med sine 10 principper og ILO’s konventioner. ILO har vedtaget knap 200 konventioner vedrørende arbejds- og levevilkår, heriblandt det der ofte benævnes de 8 kernekonventioner. ILO’s konventioner danner grundlag for såvel Global Compact som OECD og FN’s retningslinjer.   

De nationale kontaktpunkter, som er en del af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, er unikke i deres form og funktion. For nuværende udgør de den eneste eksisterende statsbaserede offentligt støttede udenretslige klageinstitution for sager forårsaget af manglende overholdelse af god virksomhedsadfærd som beskrevet i OECD’s retningslinjer. Andre retningslinjer eller standarder indeholder ikke en sådan klagemekanisme. I Danmark hedder det nationale kontaktpunk Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.  

Nationale krav og retningslinjer

Foruden de internationale retningslinjer er der i mange lande konkrete krav til virksomheder for dels selv at leve op til en ansvarlig virksomhedsadfærd og dels om at stille krav til at leverandører gør det. Det gælder eksempelvis den britiske Modern Slavery Act, den amerikanske Dodd Frank Act om konfliktmineraler, børskrav om rapportering i bl.a. Singapore, Indien og Sydafrika m.v.  

Her på Dansk Industris hjemmeside kan du finde kortere tekster om de respektive retningslinjer, standarder og krav, samt downloade en one-pager som opsummerer de enkelte initiativer.

PUBLICERET: 15-01-2016 OPDATERET: 11-04-2019