På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

SDG Compass
Verdensmålskompasset

En vejledning til virksomheders arbejde med Verdensmålene

Verdensmålskompasset beskriver, hvordan Verdensmålene påvirker jeres virksomhed. Kompasset giver jer værktøjer og viden, der gør det muligt at gøre bæredygtighed til et stærkt kerneelement i virksomhedens strategi.

Hvad er Verdensmålskompasset?

Verdensmålskompasset er en guide til virksomheder der beskriver, hvordan de kan tilpasse deres strategier og måle og styre deres bidrag til Verdensmålene.

Kompasset består af fem trin, der hjælper virksomheder til at få det meste ud af deres arbejde med Verdensmålene. Virksomheder kan anvende de fem trin til at definere eller tilpasse deres arbejde afhængig af, hvor de er i processen mod at sikre, at bæredygtighed er et resultat af deres forretningsstrategi.

De fem trin bygger på, at alle virksomheder har et ansvar for at overholde al relevant lovgivning, respektere internationale minimumsstandarder og adressere negative indvirkninger på menneskerettigheder.

Verdensmålskompasset er udviklet med fokus på store multinationale virksomheder. Små og mellemstore virksomheder og andre organisationer opfordres også til at bruge kompasset som inspiration og eventuelt tilpasse det efter behov. Det er designet til at blive anvendt på enhedsniveau, men er også anvendeligt på produkt-, divisions- eller regionalt niveau.

Verdensmålskompasset er bygget op efter fem trin:

Læs mere om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling:

Læs mere om Mål 1: Afskaf fattigdom her
Læs mere om mål 2: Stop sult her
Læs mere om Mål 3: Sundhed og trivsel her
Læs mere om Mål 4: Kvalitetsuddannelse her
Det første trin hjælper virksomhederne til at blive fortrolige med Verdensmålene.
For at udnytte de vigtigste forretningsmuligheder i Verdensmålene og for at reducere risici opfordres virksomhederne til at definere egne prioriteter ud fra en vurdering af såvel positive som negative nutidige og potentielle indvirkninger på Verdensmålene gennem hele værdikæden.
Klare mål er afgørende for virksomheders succes og hjælper med at fremme fælles prioriteter og bedre resultater på tværs af organisationen. Når virksomhedens mål tilpasses Verdensmålene, kan ledelsen demonstrere sit engagement i bæredygtig udvikling.
Læs mere om Mål 5: Ligestilling mellem kønnene her
Læs mere om Mål 6: Rent vand og sanitet her
Læs mere om Mål 7: Bæredygtig energi her
Integration af bæredygtighed i kerneforretningen og ledelsesstrukturen samt fastlæggelse af bæredygtighedsmål på tværs af virksomhedens forskellige funktioner er nøglen til at nå de fastsatte mål. Virksomheder indgår i stigende grad partnerskaber gennem værdikæden, inden for deres sektor og/eller med regeringer og civilsamfundsorganisationer for at løse større udfordringer eller nå fælles mål.
Verdensmålene gør virksomhederne i stand til at rapportere om resultater vedrørende bæredygtighed ved at anvende ensartede indikatorer og fælles prioriteter. Kompasset opfordrer virksomheder til at bruge Verdensmålene i deres kommunikation og rapportering til interessenter.
Download hele Verdensmålskompasset her
Læs mere om Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst her
Læs mere om Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur her
Læs mere om Mål 10: Mindre ulighed her
Læs mere om Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund her
Læs mere om Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion her
Læs mere om Mål 13: Klimaindsats her
Læs mere om Mål 14: Liv i havet her
Læs mere om Mål 15: Liv på land her
Læs mere om Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner her
Læs mere om Mål 17: Partnerskaber for handling her