På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Konkurrence giver mere kvalitet for pengene
Konkurrence giver borgerne den bedst mulige service

Konkurrence om kommunernes opgaver har en klar betydning for, at borgerne får mest for skattekronerne. Når kommunerne tester serviceydelser som rengøring, hjemmehjælp og vagtopgaver på det private marked, sikres det, at det er den leverandør, der kan levere den bedste løsning, som udfører opgaven.
 
På baggrund af de kommunale regnskaber for 2015 vurderer DI, at kommunerne kan opnå en samlet gevinst på 2,7-4,0 mia. kr. ved at udsætte flere opgaver for konkurrence. Det er gevinst, der kan udmøntes i såvel økonomiske besparelser som kvalitetsmæssige forbedringer. Konkurrence giver derfor kommunerne et større råderum, som de kan bruge på at styrke den borgernære velfærd.

På denne side kan du se DI’s vurdering af den gevinst, som din kommune kan opnå ved at øge konkurrencen. Er du uenig i DI’s vurdering, kan du foretage dine egne beregninger ved at bruge beregningsværktøjet for din kommune. Desuden kan du læse mere om, hvordan forskellige organisationer og forskningsinstitutter vurderer potentialet ved konkurrenceudsættelse.

FIND FAKTAARK OG BEREGNINGSVÆRKTØJ FOR DIN KOMMUNE
FIND CASES FRA UDVALGTE KOMMUNER
Redskaber til mere og bedre konkurrenceudsættelse
I tillæg til årets faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse har DI sendt et postkort med tre anbefalinger om, hvordan kommuner kan skabe mere og bedre konkurrenceudsættelse.
Regnemetode
Her kan du få mere information om, hvordan DI vurderer potentialet for konkurrenceudsættelse i kommunerne. Du kan desuden finde information om de studier og cases, som DI’s vurderinger bygger på.

Det gode udbud sikrer kvalitet og udvikling
Med udgangspunkt i erfaringerne fra kommunerne har DI sammen med en række virksomheder formuleret nogle enkle råd til, hvordan man sikrer et succesfuldt udbud.
Konkurrence på pleje- og omsorgsområdet
Der er et stort potentiale for at bruge det private marked til at udvikle og effektivisere såvel hjemmehjælp som drift af plejecentre. Desværre står en række myter ofte i vejen for et tættere offentlig-privat samarbejde. I følgende notat giver DI myterne et faktatjek.

Forebyggelse og håndtering af konkurser
Der har i den senere tid været en række konkurser i pleje- og omsorgsbranchen, og derfor er der behov for at stabilisere markedet. Her kan du læse mere om DI’s initiativer.
Lokalt Erhvervsklima
Se DI's lokale erhvervsklima-site 2016
Lokalt Erhvervsklima 2016
Har du spørgsmål?
Kontakt image
Fagleder, Offentlig Privat samspil
Tlf: +45 3377 4671
Mobil: +45 2627 1949
E-mail: lbejdi.dk
PUBLICERET: 04-03-2013 OPDATERET: 23-10-2017