På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye satser i kompetenceudviklingsfonde

I HTSK-fonden og Vaskeribranchens Uddannelsesfond (VUF) ændres støttesatserne pr. 15. april 2018. Ændringerne er en konsekvens af trepartsaftalen fra oktober 2017.
Modelfoto

Som led i trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse fra oktober 2017 er det aftalt, at niveauet for VEU-godtgørelse er løftet til samme niveau som maksimale dagpenge. Samme løft i godtgørelsesniveauet er sket for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) ved deltagelse i forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning.

HTSK-fonden og VUF støtter efteruddannelse med et fast kronebeløb pr. time, når aktiviteterne ligger inden for fondenes positivlister. Idet fondenes støtte supplerer den støtte, som opnås i form af VEU-godtgørelse og SVU, har parterne valgt at justere støtteniveauerne fra fondene.

Støttesatserne

Det indebærer, at støttesatserne nedsættes med 20 kr. pr. time. Støttesatserne pr. 15. april 2018 fremgår nedenfor: 

HTSK:

  • Tilskuddet til kurser på Liste A - aftalt uddannelse er 35 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til kurser på Liste B - selvvalgt uddannelse er 60 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til IKV, Ordblindeundervisning og FVU er 85 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til RKV før EUV og AVU er 60 kr. pr. time

VUF:

  • Tilskuddet til kurser på Liste A - aftalt uddannelse og Liste B - selvvalgt uddannelse er 60 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til AVU og Ordblindeundervisning for voksne er på 60 kr. pr. time.
  • Tilskuddet til RKV før erhvervsuddannelse for voksne, IKV og FVU er på 85 kr. pr.

Støtte fra kompetenceudviklingsfondene forudsætter, at en række betingelser fastlagt i overenskomsterne skal være opfyldt. Vær opmærksom på, om I/jeres medarbejdere opfylder disse krav, når I ansøger om støtte.

PUBLICERET: 13-04-2018 OPDATERET: 16-04-2018