På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ikast-Brande bringer virkeligheden ind i klasselokalerne

Hvis flere unge skal få øjnene op for de mange uddannelses- og jobmuligheder i kommunerne, er det vigtigt, at de møder virkeligheden i form af rigtige virksomheder med rigtige udfordringer. I Ikast-Brande gør man derfor en stor indsats for at skabe givende samarbejder mellem kommunens skoler og virksomheder.

Et nyt logo til biomasseanlægget, skilte til kartoffelmelsproducentens køretøjer og hjemmebyggede skaterramper til skolegården. Det er blot få eksempler på de mange konkrete produkter, der er kommet ud af samarbejder mellem skoler og virksomheder i Ikast-Brande Kommune. Her har man under navnet ”Entreprenørskabsskolen” siden 2009 sat turbo på indsatsen for at bringe virkeligheden ind i klasselokalerne:

- Det er enormt vigtigt, at vores børn og unge tidligt introduceres til uddannelses- og jobmulighederne i kommunen. Det medvirker til, at de senere kan tage et informeret uddannelsesvalg, og måske også vælger at finde arbejde i kommunen efter endt uddannelse. Gennem samarbejde med de lokale skoler og ungdomsuddannelser kan kommunens virksomheder brande sig selv over for potentielle fremtidige medarbejdere og vække elevernes interesse for fag, der er relevante for det, virksomhederne laver, fortæller Lisbeth Tarp Mouritzen, pædagogisk konsulent i Ikast-Brandes skoleafdeling.

Ifølge Lisbeth Tarp Mouritzen er skole-virksomhedssamarbejdet samtidig med til at øge elevernes evne til at tænke innovativt, fordi de kan se, at deres idéer kan have en konkret værdi.

Kommunen spiller en vigtig rolle
Både skoler og virksomheder kan dog have vanskeligt ved at finde hinanden og ikke mindst finde frem til et samarbejde, der er givende for begge parter. Derfor er det ifølge Lisbeth Tarp Mouritzen vigtigt, at kommunen stiller en tovholder – eller hvad nogle kommuner kalder en ”erhvervsplaymaker” – til rådighed:

- Vi har et fantastisk erhvervsliv, der er meget engageret i at påtage sig den her opgave, men som har brug for hjælp til hvilken rolle, de kan spille. Virksomhedslederne er meget travle folk, så det er vigtigt, at der er nogen til at gøre det meget konkret, hvad de skal levere, og hvad de får igen. Samtidig ved virksomhederne måske ikke, hvem de skal kontakte, så derfor er det en stor fordel, hvis der er en tovholder i kommunen, der kan føre skolerne og virksomhederne sammen.

Et af de værktøjer, som Ikast-Brande har haft særlig succes med, er deres speeddating-arrangementer, der sætter virksomheder og skoler i kontakt med hinanden. Til arrangementerne får repræsentanter fra skolerne mulighed for at ”date” virksomhederne ved stande og udveksle idéer på baggrund af oplæg fra virksomhederne. Det har ført til mange gode ”match” mellem skoler og virksomheder.

Organisering og forventningsafstemning er afgørende for succes
Spørger man Lisbeth Tarp Mouritzen, hvad det kræver at få sat succesfulde samarbejder i stand, er hun ikke i tvivl:

- Det vigtigste er at få skabt en stærk organisering. I Ikast-Brande har vi nedsat et samarbejdsforum med repræsentanter fra både skoler, virksomheder og det politiske system. Det betyder, at indsatsen bliver prioriteret hele vejen rundt. Derudover er det vigtigt, at der er afsat ressourcer til en direkte kontakt med virksomheder og skoler. Hvis et samarbejde skal blive en succes, er grundige forventningsafstemninger og løbende kommunikation afgørende, og det er noget, der tager tid.

Læs mere på www.entreprenoerskabsskolen.ikast-brande.dk

Mere Viden

Vil du vide mere om Ikast-Brandes arbejde med skolevirksomhedssamarbejder?

Så kontakt Lisbeth Tarp Mouritzen, pædagogisk konsulent i Ikast-Brandes skoleafdeling på tlf. 9960 5426 eller email: limou@ikast-brande.dk
 

Hvad kan kommunen gøre?

Klik på figuren ovenfor for at hente en oversigt over, hvad din kommune har mulighed for at påvirke indirekte eller direkte (på kort og på længere sigt).

PUBLICERET: 07-08-2017 OPDATERET: 04-09-2017