På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Afskaf dækningsafgiften

Dækningsafgiften er en konkurrenceforvridende ekstraskat på virksomhedernes bygninger, som i dag opkræves i 37 kommuner. Det er især kommunerne i Hovedstadsområdet, der opkræver afgiften og dermed forringer virksomhedernes konkurrenceevne.

Dækningsafgiften er en afgift, som kommunerne frit kan vælge at opkræve på erhvervsejendomme. I dag opkræves afgiften i 37 af landets 98 kommuner og indbringer i alt godt 2,3 mia. kroner om året. Penge, som virksomhederne i stedet kunne have brugt på investeringer og nye arbejdspladser.

Som det fremgår af kortet til højre, er det især kommunerne i Hovedstadsområdet, som opkræver afgiften. Af det samlede provenu på godt 2,3 mia. kr. opkræves mere end 1,7 mia. kr. i hovedstadskommunerne. Alene Københavns Kommune opkræver knap 1 mia. kr. i dækningsafgift.

18 kommuner har vedtaget at sætte afgiften ned fra 2017, og Nyborg, Horsens, Frederikssund og Kalundborg har valgt helt at afskaffe afgiften. Disse kommuner har dermed sikret virksomhederne i området lavere omkostninger.

– Det er en positiv udvikling. Virksomhedernes bidrag til den lokale økonomi skal ikke måles på de skatter, de betaler til kommunekassen, men på de arbejdspladser og den økonomiske aktivitet de skaber i kommunen. Fjerner eller sænker man dækningsafgiften, så forbedrer man de lokale virksomheders konkurrenceevne til gavn for kommunen – og til gavn for Danmark, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jacob Bræstrup.

Alle de år, DI har lavet Lokalt Erhvervsklimaundersøgelsen, har virksomhederne sendt skatter og afgifter i top-tre over faktorer, som de mener, kommunen bør prioritere højest for at styrke virksomhedernes muligheder for vækst. Kommuner, som opkræver dækningsafgiften, bør derfor overveje at fjerne afgiften, hvis de ønsker at styrke kommunens erhvervsvenlighed og fremme nye arbejdspladser.

FAKTA OM DÆKNINGSAFGIFTEN

Dækningsafgiften udgør 0-10 promille af forskelsværdien fratrukket 50.000 kr. 

Det er den enkelte kommune, der suverænt fastsætter opkrævningssatsen inden for det nævnte interval.

Dækningsafgift

I 2017 opkræves dækningsafgiften i 37 kommuner og indbringer samlet 2,3 mia. kr. Det er penge virksomhederne i stedet kunne have brugt på investeringer og skabelse af nye arbejdspladser. 

Mere viden

Vil du vide mere om dækningsafgiften, så kontakt chefkonsulent i Dansk Industri Benjamin Dickow på tlf. 33 77 35 73 eller mail: bedi@di.dk  

PUBLICERET: 30-08-2017 OPDATERET: 04-09-2017