På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Dansk Regnskabsforum

Dansk RegnskabsForum er et uformelt dialogforum på regnskabsområdet.
Dansk RegnskabsForum blev sat i værk i begyndelsen af 2006 på initiativ af FSR ved Regnskabsteknisk Udvalg og Dansk Industri. Et væsentligt formål med Dansk RegnskabsForum er at have et fælles forum, hvor en række interesserede parter kan drøfte og få øget viden om og forståelse for aktuelle regnskabsmæssige og revisionsmæssige problemstiller inden for alle brancher i Danmark. Fælles for alle deltagere er en passion for at drive god regnskabs- og revisionsskik.

Dansk Regnskabsforum præmierer hvert år de bedste årsrapporter aflagt efter de internationale regnskabsstandarder. Med hovedprisen og specialpriserne fo-kuseres på regnskaber, der kan videreudvikle god regnskabspraksis i Danmark.

Herudover afholdes en række mindre arrangementer med fokus på høringer og initiativer inden for de internationale regnskabsstandarder, internationale revi-sionsstandarder, EU direktiver og kommende danske regler.

Danske Regnskabsforum er relevant for personer, der arbejder strategisk med den finansielle rapportering, herunder følger de internationale regnskabsstan-darder, er ansvarlige for udarbejdelse af IFRS-regnskaber, er brugere af regn-skabsoplysninger eller er ansvarlig for udarbejdelse af eller kontrol med over-holdelsen af reglerne.

Medlemskab er gratis, men kræver godkendelse

Tilmelding
Dansk Regnskabsforum
Medlemspris Gratis
Standardpris Gratis
Medlem log ind Luk X
E-mail adresseAdgangskode
Husk mig næste gang
Har du spørgsmål?
Kontakt image
Fagleder, Moms & Regnskab
Tlf: +45 3377 3577
Mobile: +45 2949 4577
E-mail: kkodi.dk