På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Netværk for fabrikschefer - Midt-/Nordjylland

I netværket for fabrikschefer er vi hinandens sparringspartnere. Vi diskuterer emner, der tager udgangspunkt i deltagernes konkrete og aktuelle ledelses- og produktionsproblemstillinger. Vi er hinandens sparringspartnere, og alle forventes at bidrage aktivt til netværkets fokus og dynamik.

Formål

Formålet med netværket er, at du kan mødes med kolleger fra andre virksomheder for at diskutere fælles problemstillinger, og lade dig inspirere af andre på et højt fagligt niveau. Vi fastlægger selv, hvilke emner, der skal behandles på møderne, og vi tager udgangspunkt i medlemmernes egne problemstillinger.

Gruppens medlemmer arbejder på et strategisk og taktisk niveau med driften af fabrikken. Eksempler på emner gruppen kunne beskæftige sig med er: produktionstilpasning, effektiviseringer, produktionsoptimering, ledelse, bonus- og akkordsystemer, overenskomster, omkostningsminimering, lean, kvalitet, vækst, forandringsledelse, KPI’er, udvikling og motivering af medarbejdere mm.

Målgruppe

Netværkets målgruppe henvender sig mod den fabriksansvarlige på store til mellemstore fabrikker. Medlemmerne kan også være ansvarlige for dele af produktionen på Danmarks absolut største fabrikker.

Gruppens medlemmer har et samlet medarbejderansvar på ca. 40 – 250 ansatte, typisk fordelt på 2-3 ledelsesniveauer.

Sådan foregår det

Netværket mødes fire gange årligt, og møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer i tidsrummet kl. 12.00 – 18.00. Der afsluttes med en middag på en restaurant i området til kl. 20.00.
NETVÆRKSFACILITATOR
Kontakt image
Otto Aagaard Nielsen
Konsulent
Otto har mere end 25 års erfaring fra ledelse af produktion og fabrikker. I større omlægninger og forandringer har Lean væ-ret omdrejningspunktet for optimering af processer og for-bedringer af produktiviteten. Otto har en baggrund som inge-niør og stor erfaring med projektledelse, herunder certifikat inden for PRINCE2® Foundation.
Tilmelding
Ønsker du at tilmelde dig netværk for fabrikschefer - Midt-/Nordjylland - skal du udfylde nedenstående formular.
Pris

Kr. 10.200 ekskl. moms for et års medlemskab.

Netværket er kun for medlemmer af Dansk Industri.

Har du et praktisk spørgsmål?
Kontakt image
Kursussekretær
Tlf: +45 3377 3705
E-mail: elpdi.dk
PUBLICERET: 17-04-2015 OPDATERET: 11-01-2018