På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Netværk for compensation og benefitansvarlige

Netværket giver dig input og sparring på compensation & benefit området - dels fra de øvrige netværksmedlemmer og dels fra DI's specialister.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

Netværket er for dig, der er ansvarlig for compensation og benefit-området i virksomheden og giver dig mulighed for faglig sparring og erfaringsudveksle. Netværket fungerer som et fagligt og personligt debat- og udviklingsforum for deltagerne.

Netværket fokuserer på de konkrete compensation & benefit-opgaver

Udover almindelig erfaringsudveksling vil der på hvert møde være et tema, der behandles grundigt. For at bevare aktualiteten fastsættes temaerne efter aftale med deltagerne, og det er muligt at inddrage eksterne indlægsholdere til belysning af faglige emner. På møderne kunne vi f.eks. tale om:

  • Performance managementsystemer og administration af disse
  • Lønstatistikker og lønudvikling for forskellige medarbejdergrupper
  • Forskellige lønsystemer og disses fordele og ulemper
  • Sammensætning af lønpakken for forskellige medarbejdergrupper
  • Kontrakter for forskellige medarbejdergrupper
  • Personalegoder - fordele og ulemper - beskatning og oversigt over hvad der anvendes
  • Ud- og indstationering af medarbejdere
  • Punkter fra overenskomstfornyelsen som com&ben skal være opmærksomme på

Netværksdeltagerne kommer fra store virksomheder i Danmark, blandt andet har vi deltagere fra Oticon, Terma, Grundfos og Danfoss. Deltagerne kommer fra forskellige brancher men fælles for alle deltagere er, at de sidder med ansvaret for com&ben i virksomhederne.

Sådan foregår det

Der holdes fire møder årligt i netværket på skift hos medlemsvirksomhederne. Foruden at facilitere netværket, sørger DI for at etablere et site for netværket, fastlæggelse af dagsorden, mødeindkaldelser samt rekruttering af nye medlemmer.

Som del af et netværk får du ikke bare unik sparring fra de andre deltagere i netværket, men du har også adgang til den viden, som findes blandt DI’s fageksperter. 

NETVÆRKSFACILITATOR
Kontakt image
Jens Halmø
Konsulent
Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og inter-nationale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekruttering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en ana-lytisk, systematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi. Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.
Tilmelding
Ønsker du at tilmelde dig netværk for compensation og benefitansvarlige - skal du udfylde nedenstående formular.
Pris

Kr. 10.000 ekskl. moms for et års medlemskab.

Netværket er kun for medlemmer af Dansk Industri.

Har du et praktisk spørgsmål?
Kontakt image
Kontorelev
Tlf: +45 3377 4705
E-mail: cwildi.dk
PUBLICERET: 20-01-2014 OPDATERET: 11-01-2018