På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Netværk for chefer - Midtjylland

I netværket tager vi udgangspunkt i lederrollen og de udfordringer, du som leder møder i din hverdag. Vi fokuserer på operationelle og ledelsesmæssige udfordringer for chefer i danske virksomheder.

Netværket giver dig nye vinkler på personaleledelse

Netværket giver dig et fortroligt forum, hvor du kan drøfte dine ledelsesudfordringer med ligesindede, få ny inspiration til ledelse og sparring på praktiske udfordringer i din hverdag. Netværket giver dig en unik mulighed for at udvikle dig i lederrollen.

Spar med ligesindede

I netværket deltager ledere på tværs af virksomheder og brancher. Fælles for gruppen er, at alle er ledere for ledere og har flere års erfaring med ledelse på et strategisk niveau. Gruppen har et seriøst ønske om at udvikle sig og dele erfaringer med ligesindede. Netværket er derfor det optimale sted at opbygge både professionelle og personlige relationer til lederkolleger på tværs af brancher.

Dialog med udbytte

Som medlem af netværket har du selv indflydelse på hvilke temaer, der sættes på dagsordenen. Vi tager som regel udgangspunkt i praktiske udfordringer hos de enkelte deltagere, men det kan også være et aktuelt emne, som deltagerne gerne vil have belyst. Vi har for eksempel arbejdet med delegering, strategiplanlægning og implementering, forandringsledelse, distanceledelse, udvikling af medarbejdere, motivation, effektivisering m.m. Udgangspunktet er, at netværksmedlemmerne får muligheden for at få vendt deres praktiske ledelsesmæssige udfordringer, og via erfaringsudveksling og ledelsesværktøjer drøftet mulige fremgangsmåder.

Sådan foregår det

Vi mødes i netværket fire gange om året. Tre af møderne er dagsmøder og foregår på virksomheder, der er repræsenteret i netværket. Det fjerde møde er et døgnmøde med overnatning på vores kursuscenter. Med mindre vi aftaler andet, så kræver det ingen forberedelse at deltage i netværket. For at få mest muligt ud af netværket og skabe et forum for udvikling og sparring, forventer vi åbenhed, engagement og fortrolighed fra deltagerne.
NETVÆRKSFACILITATOR
Kontakt image
Christine Secher
Chefkonsulent
Christine har mange års erfaring med ledelsesudvikling og forandringsprocesser. Hun har bl.a. arbejdet med at understøtte ledere i håndtering af stor forandring, ledertræning, det personlige lederskab, ledelsessparring samt udvikling af ledelsesteam. Hun er en meget erfaren facilitator af forandrings- og udviklingsprocesser. Hun har et højt teoretisk niveau og har en fantastisk evne til at få teorien omsat til konkrete muligheder i praksis. Christine er cand.merc. og har suppleret dette med en Ph.d. inden for teknologidrevet organisationsudvikling.
Tilmelding
Ønsker du at tilmelde dig netværk for chefer - Midtjylland - skal du udfylde nedenstående formular.
Pris

Kr. 9.450 ekskl. moms for et års medlemskab.

Netværket er kun for medlemmer af Dansk Industri.

Har du et praktisk spørgsmål?
Kontakt image
Kursussekretær
Tlf: +45 3377 3608
E-mail: subdi.dk
PUBLICERET: 31-05-2016 OPDATERET: 10-01-2018