På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Netværk for HR-praktikere - Fyn/Sydjylland

Netværket er et udviklingsforum for HR-praktikere, der vil have ny inspiration og faglig sparring i arbejdet med HR.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

Netværket er for dig, der er ansvarlig for konkrete HR-opgaver i virksomheden. Du er måske ansvarlig for MUS samtaler, personalejura, ansættelseskontrakter mm. Netværket fungerer som debatforum for udfordringer på HR-området, og du sparrer og erfaringsudveksler med deltagere, der arbejder med samme udfordringer, som du selv gør. Du får et netværk, du kan trække på under og mellem møderne - når du har spørgsmål eller savner inspiration til dit arbejde.

Som del af dette netværk bliver du opdateret om ny lovgivning og domspraksis fra DI's jurister. Det betyder, at du som medlem ikke bare får unik sparring fra de andre deltagere i netværket, men at du også har adgang til den viden, som findes blandt DI’s fageksperter. 

Netværket fokuserer på de konkrete HR-opgaver

På hvert netværksmøde har vi fokus på aktuelle HR-udfordringer, som vi går i dybden med. Vi kunne f.eks. tale om stillingsvurdering, beskatning af personalegoder, organisatoriske nøgletal, CSR, lønfastsættelse og personalejura. Derudover drøfter vi aktuelle emner, som opstår i erfaringsudvekslingen mellem deltagerne. Ved hvert møde har vi bordet rundt, hvor du kan få sparring på dine udfordringer eller dialog omkring emner, du har brug for at diskutere.

Deltagerne i netværket kommer primært fra mindre og mellemstore virksomheder, og der er god spredning på brancher. Titlerne på deltagerne er mangfoldige; det kan f.eks. være personaleansvarlige og HR-konsulenter, hvor fællestrækket er, at alle arbejder med konkrete og operationelle HR-opgaver.

Sådan foregår det

På hvert møde behandles et tema, og der arbejdes fortrinsvis med cases af faglig karakter, som eksempel vis kan tage udgangspunkt i deltagernes arbejdsmæssige udfordringer. Der afholdes fire møder om året. Tre af møderne afholdes på medlemsvirksomhederne og det fjerde afholdes på en kursusejendom - sammen med HR-praktiker netværket for Sjælland og Nord-/Midtjylland.

Foruden at facilitere netværket, sørger DI for at etablere et site for netværket, fastlæggelse af dagsorden, mødeindkaldelser samt rekruttering af nye medlemmer.

NETVÆRKSFACILITATOR
Kontakt image
Jens Halmø
Konsulent
Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og inter-nationale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekruttering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en ana-lytisk, systematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi. Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.
Tilmelding
Ønsker du at tilmelde dig netværk for HR-praktikere - Fyn/Sydjylland - skal du udfylde nedenstående formular.
Pris

Kr. 8.100 ekskl. moms for et års medlemskab.

Netværket er kun for medlemmer af Dansk Industri.

Har du et praktisk spørgsmål?
Kontakt image
Kontorelev
Tlf: +45 3377 4705
E-mail: cwildi.dk
PUBLICERET: 22-11-2015 OPDATERET: 08-01-2018