På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Netværk Lean i service og administration

I netværket tager vi livtag med de udfordringer, man som leder eller ildsjæl støder på i arbejdet med lean i administration og service. Vi er hinandens sparringspartnere med en fælles passion for at undersøge og diskutere mulighederne i lean, og alle i netværket bidrager aktivt til netværkets fokus og dynamik. Kort sagt, vi er frontløberne, der sikrer udvikling, forankring og realisering af potentialet ved lean i administration og service.

Det særlige ved lean i administration og service

Hvilke særlige forhold gør sig gældende i arbejdet med lean i administration og service? Skal opgaven håndteres anderledes, når man har med funktionærer at gøre? Og hvordan kan man arbejde med eksempelvis visualisering og SMED i servicefunktioner? Disse og lignende spørgsmål er kernen i netværket, hvor vi undersøger, diskuterer og giver sparring på konkrete løsninger hos netværkets deltagere for at få maksimal effekt af lean. Her er et par eksempler på temaer, vi arbejder med i netværket:
  • Lean som kultur og dagligdag
  • Gennemløbstid i serviceprocesser
  • Hvordan synliggør vi effekten?
  • Proceskonfirmering i administrative miljøer

Sparring blotlægger gevinsterne

Netværket danner rammen om et fortroligt rum til at drøfte faglige såvel som professionelle udfordringer. Møderne sætter deltagerne i fokus, så vi kan lade os inspirere af hinanden, af den besøgte virksomhed og evt. også af inviterede specialister. Vores fælles pejlemærke er inspiration til at forbinde alle processer i virksomheden så produktivt som muligt - fra produktion til service og administration. Vi mener, at åben dialog og konkret sparring i et fortroligt rum giver de bedste forudsætninger for, at alle i netværket får noget med hjem - hver gang. 

Sådan foregår det

Vi mødes skiftevis hos hinanden fire gange om året fra kl. 10.00 til 16.00. Mødet indledes ofte med en ”go see” på værtsvirksomheden, hvor vi hører om erfaringerne med leanværktøjerne og ser konkrete eksempler i praksis. Derudover sætter vi fokus på det udvalgte tema, hvor vi på forhånd har aftalt, hvad vi ønsker at dykke ned i og evt. får særlige oplæg fra specialister og eksperter. Endelig er der altid afsat god tid til at drøfte aktuelle problemstillinger og få konkret sparring fra de øvrige deltagere.

DI sørger for den praktiske planlægning, dvs. at fastlægge tema og dagsorden i samarbejde med værtsvirksomheden, udsende mødeindkaldelser samt rekruttere nye medlemmer.
NETVÆRKSFACILITATOR
Kontakt image
Peter Lager
Chefkonsulent
Peter har flere års erfaring som procesfacilitator, projektleder og forandringsagent med speciale inden for lean og optimering af administrative processer.
Tilmelding
Ønsker du at tilmelde dig netværk Lean i service og administration - skal du udfylde nedenstående formular.
Pris

Kr. 6.900 ekskl. moms for et års medlemskab.

Netværket er kun for medlemmer af Dansk Industri.

Har du et praktisk spørgsmål?
Kontakt image
Kursussekretær
Tlf: +45 3377 3705
E-mail: elpdi.dk
PUBLICERET: 21-02-2014 OPDATERET: 11-01-2018