På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

HRM Tænketanken

Fremtidens HR og HR's udfordringer i 2025.

Vil du være med til at sætte fokus på de nyeste trends og udfordringer inden for HR og ledelse? Vil du med op i helikopteren og arbejde med temaer som f.eks. fremtidens arbejde og HR’s udfordringer i 2025? HRM Tænketanken er et forum for HR-direktører og -chefer, som ønsker mere end den faglige og personlige dialog med andre HR-topledere.

I denne gruppe arbejder vi med HR ud fra et strategisk udgangspunkt, og vi bruger møderne til at få og skabe ny viden inden for HR-området. I Tænketanken løfter vi os sammen op i helikopteren og arbejder med et tema, som vi belyser, diskuterer og reflekterer over med henblik på dels at opnå ny viden og dels at forstå eksisterende praksis. Målet er at kunne dele denne viden med omverdenen men selvfølgelig også at kunne anvende den hjemme i egen organisation.

Tænketankens refleksioner kan bl.a. resultere i artikler for dermed at dele gruppens erfaringer og refleksioner med omverdenen og DI’s øvrige medlemmer. Som udgangspunkt står DI for selve artiklen, og Tænketankens medlemmer for indholdet. Tænketanken kan desuden bidrage til projekter og anden videndeling i DI regi, hvor vi sammen udvikler konkret viden inden for relevante temaer. Tænketankens overordnende formål er, at samle viden og tendenser om ”Fremtidens HR og HR’s udfordringer i 2025”.

Deltagere

HRM Tænketanken henvender sig til HR-topledere i større danske virksomheder.

Sådan foregår det

Der afholdes fire heldagsmøder – oftest i Industriens Hus, men det kan også være andre steder. Én gang om året går vi ud og spiser efter mødet. Normalt vil møderne starte kl. 10.00, men der er åbent for kaffe og uformel networking inden mødestart.

På møderne får deltagerne input fra forskellige eksperter til at diskutere det udvalgte tema. Det kan ske ved besøg af eksperter eller forskere fra universiteter, virksomheder eller lignende.  Nogle år erstattes det ene heldagsmøde af en studietur.

Foruden at facilitere Tænketanken, sørger DI for at etablere et site for netværket, fastlæggelse af dagsorden, mødeindkaldelser samt invitere nye medlemmer.

Det videre forløb

En gang om året er du med til at drøfte det kommende års temaer i Tænketanken. På den måde sikrer vi en forankring af jeres konkrete problemstillinger. Som medlem af tænketanken forpligter du dig til at deltage i møderne og medvirke til, at forummets arbejde formidles videre.  

I 2018 arbejder vi med design af fremtidens organisationer.

Praktisk

Prisen for deltagelse dækker fire årlige møder samt middag efter et af møderne. Udgifter til evt. studietur kommer oven i prisen.

Møder i 2018
Den 20. marts i København
Den 22. maj i Industriens Hus - inklusiv middag – senere start
Den 12. september i Industriens Hus
Den 5. december i Industriens Hus

NETVÆRKSFACILITATOR
Kontakt image
Annette Thornberg
Chefkonsulent
Annette har i en årrække arbejdet med HR inden for udvikling af medarbejder, organisation, ledelse og procesfacilite-ring. Annette har varetaget ledelsesopgaver inden for HR og andre områder. Hun er uddannet jurist og er Master i Organisationspsykologi.
Tilmelding
Ønsker du at tilmelde dig HRM Tænketanken - skal du udfylde nedenstående formular.
Pris

Kr. 15.700 ekskl. moms for et års medlemskab.

Netværket er kun for medlemmer af Dansk Industri.

Har du et praktisk spørgsmål?
Kontakt image
Kontorelev
Tlf: +45 3377 4705
E-mail: cwildi.dk
PUBLICERET: 20-01-2014 OPDATERET: 08-01-2018