På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
SENESTE NYHEDER

e-Estland presser på for et e-Europa

DI’s underdirektør Anders Ladefoged blogger fra Bruxelles. Denne gang om Estlands formandskab af Rådet og det digitale skub EU vil få med Estland ved roret. 
Kommissionen har tidligere beregnet at en fuld implementering af det digitale indre marked vil øge EU’s samlede økonomi med 415 mia. EUR og skabe godt 3,8 mio. jobs. Dette potentiale skal vi have indfriet og jo før jo bedre, skriver underdirektør Anders Ladefoged, DI. Foto Hans Søndergaard.

Bruxelles har fået en ny sherif i byen - det næste halve år er det Estland, der for første gang i landets historie, har formandskabet i Rådet og dermed ansvaret for at sikre udvikling og fremdrift af det europæiske samarbejde blandt medlemsstaterne

En handlingsplan fra det nye formandskabsland viser, at esterne vil videreføre mange af de prioriteter, der allerede har været fremsat ved tidligere rådsmøder. Rådet vil således fortsætte med at fokusere på at løse flygtningekrisen og på at indfri klimamålene i Paris-aftalen.

Estland bringer dog også deres egen særlige dagsorden til bordet - digitalisering.

Estland har længe været en af frontløberne på den digitale scene. Som eksempler herpå kan nævnes, at møder i det estiske parlament har været papirløse siden 1999, der er gratis Wi-Fi i store dele af landet og ved sidste parlamentsvalg stemte en tredjedel af befolkningen online. Estland tilbyder også e-statsborgerskab til udlændinge, som blandt andet giver mulighed for at oprette et selskab og drive virksomhed i landet online.

Ifølge det estiske formandskab vil e-løsninger og digital innovation derfor være at finde overalt i deres arbejde – uanset hvilket område, der er tale om – miljø- og klimapolitik, handelspolitik mv.  

Digitalisering er imidlertid ikke en ny dagsorden i EU. Tværtimod har man længe arbejdet med at fremme digitalisering i medlemsstaterne til gavn for både virksomheder og borgere. I 2015 formulerede Kommissionen endda en særlig strategi på området bestående af 16 initiativer. I DI er vi meget begejstrede for Kommissionens initiativ, som vil styrke Europas konkurrenceevne i takt med at verdensøkonomien bliver stadig mere digital. En midtvejsevaluering af strategien i begyndelsen af maj i år viste beklageligvis, at Kommissionen stadig har lang vej igen, hvis målene med strategien skal indfries og de europæiske borgere og virksomheder for alvor skal mærke værdien af et digitalt indre marked.

De hidtidige bestræbelser fra Kommissionen kan altså ikke stå alene og derfor mener DI, at det er yderst positivt, at Estland vil satse på digitalisering under deres formandskab. Der er brug for at sætte endnu stærkere ind, hvis det skal lykkes at etablere et digitalt indre marked i EU. 

Danmark er også del af den digitale superliga i EU. I 2017 blev vi således igen kåret som det bedste digitale land i EU ifølge Kommissionens digitaliseringsopgørelse DESI (Digital Economy and Society Index). Vores nuværende styrkeposition må dog ikke blive en sovepude, og derfor skal vi støtte op om det estiske formandskab og deres prioritering af det digitale område.

Kommissionen har tidligere beregnet at en fuld implementering af det digitale indre marked vil øge EU’s samlede økonomi med 415 mia. EUR og skabe godt 3,8 mio. jobs. Dette potentiale skal vi have indfriet og jo før jo bedre.

Den nye sherif er udnævnt - nu er det tid til at trække i arbejdstøjet og gøre sig fortjent til stjernen på brystet. 

Det er yderst positivt, at Estland vil satse på digitalisering under deres formandskab.
UNDERDIREKTØR ANDERS LADEFOGED, DI
Yderligere info
Kontakt image
Underdirektør
Tlf: +45 3377 3609
Mobil: +32 491 569 209
E-mail: aldi.dk
PUBLICERET: 10-07-2017 OPDATERET: 14-12-2017