På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
SENESTE NYHEDER

Blog: En europæisk industripolitik – om hvad dog?

Anders Ladefoged, underdirektør i DI, blogger fra Bruxelles. Denne gang om EU’s ministerråd, der sammen med europæisk erhvervsliv ønsker en ny industripolitisk strategi for Europa. Spørgsmålet er, hvad en ny strategi egentlig skal handle om?

Mandag vedtager EU’s medlemslande konklusioner (i Rådet for Konkurrenceevne), der klart siger, at man vil have EU-Kommissionen til at lancere en ny industripolitisk strategi.

Rådet siger knap så meget om, hvad en sådan strategi skal handle om. I dansk erhvervsliv opfatter vi det positivt, at man vil gøre mere for erhvervslivets rammevilkår, og at Rådet i samme åndedrag understreger hele erhvervslivets afgørende rolle for Europas økonomi, skabelsen af arbejdspladser og grundlaget for at innovere.

Men vi spørger alligevel os selv om, hvad indholdet en eventuel strategi egentlig skal være? 

Læs mere: Uden EU var Danmark 99 mia. kr. fattigere

Aktuelt er Kommissionen halvvejs igennem deres fem-årige mandat, og selvom der skal tages mange politiske kampe om Kommissionens konkrete forslag, så har den allerede sat en overordnet dagsorden, der netop prioriterer udviklingen af det indre marked, digitalisering, energiområdet, cirkulær økonomi, handelspolitik og meget andet med stor vigtighed for danske og europæiske virksomheder.

Medlemsstaterne og EU kan selvfølgelig gøre meget mere, og der går sjældent en dag, hvor DI ikke fremsætter konkrete forslag, der kan forbedre vores konkurrenceevne og virksomhedernes muligheder i verden og Europa. Men når vi alligevel er lidt afventende i forhold til mange medlemslandes krav om en ny europæisk industripolitik, skyldes det to ting.

Læs mere: 60 år med EU – lad os gøre det endnu bedre

For det første ønsker vi konkrete resultater frem for vidtløftige strategier. Kommissionen har lagt et program og der bør være fokus på at gennemføre og revidere lovgivning, der styrker konkurrenceevnen. Der er rigeligt at gøre.

For det andet, men mindst ligeså vigtigt, tydeliggør de seneste debatter i Bruxelles en risiko for, at nogle kræfter ønsker at benytte den industripolitiske dagsorden til handelsdefensive tiltag, særlige vilkår for udvalgte sektorer samt en opbremsning af den grønne omstilling. Dette er ikke i Danmarks og dansk erhvervslivs interesse.

DI forsøger i stedet aktivt at få en ny strategi til at være fremsynet og markedsorienteret, så der føres en mulighedernes politik. En politik, der identificerer, hvad der på europæisk niveau kan gøres for at hjælpe medlemslandene og erhvervslivet med at omstille sig til fremtiden og de store potentialer, den indeholder.

Læs mere: Midt i en krisetid – opbakning til EU

En eventuel ny strategi må bidrage til den løbende transformation af vores samfund i Europa. Der skal afbureaukratiseres og skabes bedre synergi mellem eksisterende og ny lovgivning.

Den skal være åben og skabe muligheder for global handel. Den skal ikke kun fokusere på, hvad der koster penge og arbejdspladser i dag, men også på, hvordan vi skaber velstand og nye arbejdspladser i fremtiden. Den skal bidrage til grundlaget for investeringer, private og offentlige - i uddannelse, i ny teknologi, i innovation, i forskning, og alt andet, der sikrer, at samfundet omstilles til nye tider.

En sådan industripolitisk ambition skal løftes af EU og de enkelte medlemslande i fællesskab.

En eventuel ny strategi må bidrage til den løbende transformation af vores samfund i Europa. Der skal afbureaukratiseres og skabes bedre synergi mellem eksisterende og ny lovgivning.
ANDERS LADEFOGED, UNDERDIREKTØR, DI
Yderligere info
Kontakt image
Underdirektør
Tlf: +45 3377 3609
Mobil: +32 491 569 209
E-mail: aldi.dk
PUBLICERET: 26-05-2017 OPDATERET: 14-12-2017