På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
SENESTE NYHEDER

Ny lærlingeindsats: Virksomheder giver unge garanti for læreplads

Industrisamarbejdets nye Lærlingeindsats garanterer lærepladser til unge, der vil være værktøjsmagere, smede, industriteknikere og automatiktekniker. På sigt får virksomhederne forhåbentlig flere faglærte, så væksttoget kan fortsætte ind i fremtiden.
Danske virksomheder har i stigende grad svært ved at finde faglærte medarbejdere. Flere lærlinge er en af vejene til at sikre mere arbejdskraft. Fremover kan de unge for garanti for en læreplads. Foto: Alfa Laval

Publiceret: 28.08.2017
Af Karen Witt Olsen mail

De bliver ældre og ældre, de faglærte på de danske virksomheder, og mange forlader arbejdsmarkedet i de kommende år.

Kommer der ikke tilstrækkelig unge til, vil virksomhederne mangle medarbejdere – og være truet på væksten i fremtiden.

Det er baggrunden for Industrisamarbejdets nye Lærlingeindsats, fortæller formand for Fremstillingsindustrien i DI.

- Vores mål er at fordoble antallet af lærlinge i vores medlemsvirksomheder, og det svarer til 1.700 flere lærlinge. Rygraden i den nye indsats er, at vi nu udsteder en ”lærepladsgaranti”, så unge, der vil være værktøjsmager, industritekniker, smed eller automatiktekniker kan være helt sikker på at få en læreplads, siger Steen Nielsen, der også er direktør i Jensen Industrial Group A/S.

Læs også: Video - Hovedstadens dygtigste lærlinge

Alle skal i sving

Han fortæller at prognoserne forudser, at de danske virksomheder vil mangle cirka 25.000 faglærte i 2030.

Når tal fra Danmarks Statistik og Dansk Industri samtidig viser, at halvdelen af landets industriteknikere er over 50 år, mens 20 procent er over 60 år, må virksomhederne i sving.

Steen Nielsen forklarer, at Industrisamarbejdet repræsenterer 1.750 virksomheder, der næsten alle har behov for flere faglærte indenfor de fire uddannelsesretninger.

- Vi har ’musklerne’ til at overtage virksomhedernes eventuelle udfordringer med at matche ung og virksomhed samt sikre god dialog med Erhvervsskolerne . Til gengæld forpligter virksomhederne sig til at bakke hinanden op og finde pladsen til den unge, der ikke selv har fundet praktikplads, siger han.

Læs også: Lærlinge skal føles sig velkomne

Hjælp til selvhjælp

Industrisamarbejdets Lærlingeindsats blev besluttet i 2016 og er ved at blive rullet ud i samarbejde med de erhvervsskoler over hele landet, der uddanner værktøjsmager, industritekniker, smed eller automatiktekniker

Hvis en elev er motiveret, er aktivt søgende og til en vis grad mobil, står Lærlingeindsatsens lærepladsnetværk af virksomheder klar med lærepladsgarantien.

En af de foreløbig 40 virksomheder, der har meldt sig som deltager i lærepladsnetværket, er Blücher Metal i Vildbjerg.

- Vi er parat til at løfte vores del af ansvaret. Vi mangler for eksempel to klejnsmede i produktionen, siger produktions- og logistikdirektør Mogens Winther, der selv er uddannet rørsmed.

Blücher Metal har cirka 190 medarbejdere i produktionen. En blanding af alle faggrupper, der producerer rustfri afløbssystemer.

Mogens Winther fortæller, at virksomheden allerede har fokus på lærlingeområdet og føler, den har meget at tilbyde eventuelle nye medarbejdere.

Dels i form af et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne bliver mange år på virksomheden. Dels i form af ny og spændende teknik at arbejde med som for eksempel robotteknologi.

- Før i tiden kom lærlingene ofte af sig selv. Det gør de ikke længere, og vi kan jo se, at mange af vores faglærte skal på pension. Hvis vi vil skabe en stabil arbejdsplads også fremover og undgå at mangle medarbejdere, må vi gøre noget ekstra. Det er jo hjælp til selvhjælp, siger Blücher Metals produktions- og logistikdirektør.

Læs også: Flyttede 140 km efter læreplads

Vi skal aflive myten om mangel på praktikpladser

Foreløbig er der indgået aftaler med i alt syv erhvervsskoler. Samarbejdet med de første tre er  sat i værk. Og de resterende fire  kommer til i løbet af de næste fire måneder.

De tre erhvervsskoler som allerede nu er i gang med Industrisamarbejdets Lærlingeindsats er: Tech College i Aalborg, Herningsholm Erhvervsskole i Herning og Mercantec i Viborg.

Mercantec tilbyder allerede i dag sine elever på erhvervsuddannelserne praktikpladsgaranti, hvis de vil være smed, industritekniker eller automatiktekniker. 

Og ehvervsskolen i Viborg har været inspirationskilde for Industrisamarbejdets udvikling af Lærlingeindsatsen.

- Der er den her myte, at der ikke er praktikpladser i industrien indenfor blandt andet de her fire uddannelser. Det er der. Og den myte vil vi gerne mane i jorden, siger uddannelses- og markedschef Marianne B. Villesen.

Hun fortæller, at samarbejdet med Industrisamarbejdet gør, at Mercantec nu har et ekstra håndtag at trække i, når den skal hjælpe eleverne med at finde praktikplads.

- Med adgang til Industrisamarbejdets virksomheder og deres lærlingegaranti får vi endnu et virkemiddel. Men vi skal også ud og fortælle endnu mere om, hvad de her fire udvalgte uddannelser kan, siger Mercantecs uddannelses- og markedschef.

De fire erhvervsskoler, Industrisamarbejdets Lærlingeindsats også har indgået aftale med - og som er ved at blive effektueret - er:

EUC Syd, Syddansk Erhvervsskole, NEXT , TEC og Skive Tekniske Skole.

FAKTA
Industrisamarbejdet
1.750 medlemsvirksomheder
Primært metal- og maskinindustri
Et samarbejde imellem Fremstillingsindustrien (FFI) og Industriens Arbejdsgivere København (IAK)
En del af Dansk Industri


Skriv kommentar 

Hvis vi vil skabe en stabil arbejdsplads også fremover og undgå at mangle medarbejdere, må vi gøre noget ekstra.
PRODUKTIONS- OG LOGISTIKDIREKTØR MOGENS WINTHER, BLÜCHER METAL
PUBLICERET: 28-08-2017 OPDATERET: 14-12-2017