På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
SENESTE NYHEDER

Eksport fylder for lidt blandt nye virksomheder

Der bliver startet mange nye virksomheder i Danmark, men ikke i de brancher, som har mest eksport. Det er ellers i eksportvirksomhederne de største vækstmuligheder ligger. Derfor er bedre muligheder for at tiltrække kapital til virksomhederne nødvendigt, mener DI, der kvitterer for regeringens nye erhvervs- og iværksætterudspil.
Det skal være lettere for almindelige danskere at investere i en lille eller nystartet virksomhed med eksportambitioner. Derfor skal kapitalbeskatningen og reglerne for investering af private pensioner lempes, mener DI. Foto: Colorbox.

Publiceret: 12.09.2017
Af Lotte Malene Ruby mail

- Det er godt, at danskerne har mod på at starte nye virksomheder op, men vi ser desværre, at langt de fleste nystartede virksomheder primært har fokus på hjemmemarkedet. Hvis vi skal øge velstanden og dermed mulighederne for at understøtte det danske velfærdssamfund i fremtiden, er det vigtigt, at vi får mere fokus på de virksomheder, der også sælger deres varer og services uden for landets grænser, siger Kent Damsgaard, som er vicedirektør i Dansk Industri (DI).

Tal fra Danmarks Statistik viser, at langt de fleste nye virksomheder bliver skabt inden for serviceydelser og engros- og detailsalg, mens den største eksport ligger inden for brancher som transport, råstofudvinding og fremstillingsvirksomhed. Samtidig viser en rundspørge, at færre iværksættere har en høj andel af internationale kunder.

Læs DI analyse: Få nye virksomheder i eksporttunge brancher

To veje til mere eksport

Overordnet set er der to steder, vi kan sætte ind, hvis vi på sigt skal fremme eksporten – og dermed væksten og indtjeningen i dansk erhvervsliv, påpeger Kent Damsgaard.

- På den ene side kan vi udvikle nye eksportmuligheder inden for de brancher, hvor vi har de fleste nye virksomheder. Det vil f.eks. kunne ske gennem nye, digitale løsninger. På den anden side kan vi styrke finansieringsmulighederne i forhold til at starte nye virksomheder, for det er som udgangspunkt langt dyrere at starte f.eks. en fremstillingsvirksomhed med stort eksportpotentiale op, end det er at starte en lille ny detailvirksomhed, siger Kent Damsgaard.

Læs også: Guide til deltagelse på messer og udstillinger 

Alle skal kunne investere i startups

Realiteten er, at langt de fleste startup-virksomheder i dag finder den første finansiering i deres nærmiljø – hos familie, venner og andre personlige kontakter. Men desværre er det hverken særlig enkelt eller attraktiv for almindelige privatpersoner at investere i lokal vækst og arbejdspladser gennem en ny eller mindre virksomhed, som de tror på, siger Kent Damsgaard.

- I dag favoriserer kapitalskattereglerne investeringer i virksomheder med stabilt afkast, særligt på bekostning af mindre og nye virksomheder. Samtidig er der meget snævre rammer for enkeltpersoner, der ønsker at investere deres frivillige private pensionsmidler i unoterede selskaber, som nye virksomheder jo almindeligvis er. Det er to oplagte steder at sætte ind, hvis vi vil sikre bedre adgang til finansiering for den næste generation af danske eksportvirksomheder, understreger Kent Damsgaard.

Positivt med regeringens nye udspil

I de seneste uger har regeringen kommet med en række bud på, hvordan det kan blive enklere for mindre og nystartede virksomheder at tiltrække de nødvendige investeringer.

- Det er meget positivt, at der nu er skabt fokus på de udfordringer, som virksomhederne står over for, og at regeringen har fremlagt nogle konkrete løsninger. Nu er det vigtigt at udforme løsningerne med fokus på enkelthed og praktisk anvendelighed, så vi får så meget volumen bag som overhovedet muligt. Kun på den måde kan vi reelt få øget investeringerne i de virksomheder, der skaber varig vækst og arbejdspladser, siger Kent Damsgaard.

Læs også: Unge iværksættere og erfarne sparringspartnere

FAKTA: Derfor er det ikke attraktivt at investere

I Danmark er der i dag to væsentlige barrierer, der hindrer privatpersoner i at investere deres opsparing i nystartede virksomheder. Begge barrierer er i fokus i regeringens nyligt fremlagte erhvervs- og iværksætterudspil.

  • Kapitalbeskatningen
    Hvis du som investor i dag får et afkast på over 51.700 kr., skal du betale 42 % i skat af resten af beløbet. Ligger dit afkast under 51.700 kr., slipper du med at betale 27 %. Det er et problem for de nystartede virksomheder, som ofte har et meget vekslende afkast. Investoren risikerer nemlig at veksle mellem år uden afkast – og år med et stort afkast, som beskattes hårdt. Derfor betyder skattereglerne, at det er mere attraktivt at investere i virksomheder med stabilt afkast. 
  • Reglerne for private pensioner
    I dag er der en lang række regler, som privatpersoner skal følge hvis de vil investere deres private pensionsmidler i en virksomhed – også selv om der er tale om frivillig opsparing ud over arbejdsmarkedspensionen. Det skyldes, at den private opsparing bl.a. skal være over 500.000 kr., før man overhovedet har adgang til at investere i et unoteret selskab (dvs. selskaber, som ikke er på børsen). Derudover skal man mindst investere 100.000 kr. i samme unoterede selskab – og det gør det sværere for investoren at sprede sin risiko over flere selskaber. Investeres der derimod i noterede selskaber, er der meget friere rammer.

En ændring af kapitalbeskatningsreglerne og reglerne for investering af private pensioner kan tilsammen give virksomhederne langt bedre muligheder for at skaffe kapital.

- I dag favoriserer kapitalskatte-
reglerne investeringer i virksomheder med stabilt afkast, særligt på bekostning af mindre og nye virksomheder. Samtidig er der meget snævre rammer for enkeltpersoner, der ønsker at investere deres frivillige private pensionsmidler i unoterede selskaber, som nye virksomheder jo almindeligvis er.
KENT DAMSGAARD, VICEDIREKTØR I DANSK INDUSTRI
Yderligere info
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4522
Mobil: +45 4087 8030
E-mail: eaudi.dk
PUBLICERET: 12-09-2017 OPDATERET: 14-12-2017