På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
SENESTE NYHEDER

Blog: Drop opsamlingen af data, som ikke udnyttes

Rasmus Bækby, Senior Digital Business Strategist på Alexandra Instituttet, giver fire årsager til, at virksomheder ikke får nok ud af de data, de opsamler.
Alexandra Instituttet har interviewet 22 virksomheder for at se nærmere på brugen af data.

Af Rasmus Bækby, Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet.

Data bliver ofte omtalt som vor tids guld, men data har ingen værdi, hvis det ikke bliver sat ind i en sammenhæng og analyseret. Og for mange virksomheder bliver store datamængder en uhåndgribelig størrelse, der er svær at gå til og ikke bliver omsat til værdi.

Det er synd, fordi så får man ikke høstet de gevinster, der ligger i en strategisk udnyttelse data.
 
Men hvorfor er det sådan og hvorfor favner mange virksomheder i blinde i udnyttelsen af data? Det er der flere årsager til, og det hænger især sammen med en kultur for at arbejde med data og ledelsens opbakning.

Alexandra Instituttet har været ude og interviewe 22 virksomheder over en længere periode for at se nærmere på deres brug eller manglende brug af data, og her er der en række pointer, som går igen. 

Årsag 1: Sæt data på den strategiske dagsorden
Ledelsens opbakning er vigtig for at lykkes med big data. Erfaringerne viser, at projekter, som er forankret i den øverste ledelse og har strategisk opmærksomhed, har større sandsynlighed for at blive en succes.
 
Årsag 2: Undgå overinvesteringer
Før man som virksomhed kaster sig ud i store investeringer, er det vigtigt, at man får dannet sig et klart billede af sin nuværende situation. Virksomheder befinder sig på forskellige modenhedstrin i deres brug af data, og det er vigtigt at tage udgangspunkt i det niveau, der passer til virksomheden. Gør man ikke det, risikerer man at overinvestere eller at investere forkert.
 
Årsag 3: Nedbryd siloerne
En vigtig forudsætning for at lykkes, er at arbejde på tværs. Ofte skabe den største værdi, når der samarbejdes om data på tværs af afdelinger, og når datakilder i forskellige afdelinger kombineres. Dem, der har data under huden og forståelse for dens potentiale, de har altid data for øje. Hvis der for eksempel er én ovre fra marketing, der spørger, hvor mange gange telefonen ikke er blevet besvaret. Så lyder svaret, det kan vi ikke måle endnu, men hvis det er interessant, så gør vi det.
 
Årsag 4: Opbyg en kultur, der har data som mindset
Selvfølgelig betyder det noget, at det tekniske setup er på plads, men det er også helt afgørende, at der er en kultur i organisationen som lægger op til at arbejde med data. Der skal være nogen, der interesserer sig for, hvad man kan lære af data, fordi ellers bliver der bare samlet en masse data op, som faktisk aldrig bliver brugt, og så risikerer man at bruge ressourcer på noget, som ikke giver værdi. Hvis virksomheden skal nå dertil, hvor beslutninger er baseret på fakta og ikke på mavefornemmelser, så skal der være en accept af data i organisationen. Samtidig kræver det, at medarbejderne stoler på data, der er genereret i andre afdelinger. En sådan kultur kan være fremmende for en gensidig forståelse i organisationen og kan danne grundlag for fælles mål og KPI’er.

Studiet hedder Big Data Business Academy og er støttet af Industriens Fond og udmærker sig ved at have en holistisk tilgang til big data, hvor bl.a. teknologi, organisation og forretning undersøges som et samlet hele. Der er også lavet en model for modenhedstrin, som kan ses her: Find vej i din dataindsats

Selvfølgelig betyder det noget, at det tekniske setup er på plads, men det er også helt afgørende, at der er en kultur i organisationen som lægger op til at arbejde med data.
RASMUS BÆKBY, SENIOR DIGITAL BUSINESS STRATEGIST, ALEXANDRA INSTITUTTET
PUBLICERET: 11-04-2017 OPDATERET: 14-12-2017