På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
SENESTE NYHEDER

Ambitiøst energiudspil fra EU kan gavne danske virksomheder

EU-Kommissionen forventes at hæve ambitionen for energieffektivitet i EU til et 30 procent-mål frem mod 2030. Dansk Industri roser målet, som også kan komme danske virksomheder til gode.
Der kan komme ekstra gang i salget af danske energivenlige produkter som isolerede vinduer, hvis EU-Kommissionen som ventet hæver målet for energieffektivitet. Foto: VELUX

Publiceret: 24.11.2016
Af Niels Brandt Petersen mail

Den 30. november forventes EU-Kommissionen at offentliggøre en række nye anbefalinger til, hvordan energieffektivitet kan hæves i EU.

Den mest iøjnefaldende nyhed er, at EU-Kommissionen med stor sandsynlighed vil kræve, at EU-landenes energiforbrug sænkes med 30 procent frem mod 2030. Det er tre procentpoint mere end de 27 procent, EU har som mål på nuværende tidspunkt.

Energieffektivisering kan for eksempel være bedre isolering af huse og bygninger, så der går mindre energi til spilde, når der varmes op eller køles, eller biler, som kører længere på literen.

EU-Kommissionen har vurderet, at et 30 procent-mål er den optimale løsning i forhold til fordele og ulemper. Derudover vil den nye ”energieffektivitetspakke” fra EU-Kommissionen også omfatte forslag til et nyt bygningsdirektiv, et delvist revideret direktiv for energieffektivitet og deres bud på, hvordan investeringer i energirenoveringer af bygninger kan øges i EU-landene.

Læs også: Styrket europæisk elmarked skal sikre mere grøn energi

Vil skabe øget efterspørgsel

EU’s klimakommissær, Miguel Arias Cañete, lagde allerede i marts op til at lægge pres på EU-landene ved at hæve ambitionsniveauet for EU’s 2030-mål. Ved den lejlighed lagde han vægt på, at energieffektivisering både kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne og gøre os mindre afhængige af importeret olie og gas.

De højere energikrav kan blandt andet komme danske virksomheder til gode. En af dem er VELUX, hvor det europæiske marked fylder hoveddelen af omsætningen.

Ifølge Ulrich Bang, global chef for Public Affairs og Corporate Responsibility, har den kommende politiske beslutningsproces stor betydning for udviklingen på de europæiske markeder for energieffektive produkter, da mange EU-lande ikke prioriterer energieffektivitet særligt højt og læner sig op af de europæiske mål og vejledninger.

Derfor ser Ulrich Bang det som særdeles positivt, at EU-Kommissionen lægger op til et bindende energieffektivitetsmål, hvilket vil skabe yderligere efterspørgsel efter energieffektive produkter.

- VELUX ser frem til udspillet, der kan bidrage til at øge efterspørgslen efter energieffektive produkter og løsninger – og dermed sætte rammerne for vores fremtidige salg til det europæiske marked, som udgør langt størstedelen af vores forretning. Dette gælder også for en lang række danske virksomheder – store som små – der eksporterer produkter og løsninger, der fremmer den grønne omstilling, siger Ulrich Bang.

Læs også: Kommissær vil øge energieffektiviteten i EU

Danske virksomheder har løsningerne

Troels Ranis, underdirektør i Dansk Industri (DI), roser ambitionen om at hæve energieffektivitetsmålet til 30 procent og ser store potentialer for danske virksomheder, når energien skal udnyttes bedre i EU.

- Danmark er et af de mest energieffektive lande i verden, og danske virksomheder kan tilbyde mange af de produkter og løsninger, som EU og resten af verden har behov for at nå de ambitiøse energi- og klimapolitiske mål, siger Troels Ranis.

Troels Ranis mener yderligere, at det er vigtigt, at målet for energieffektivitet indgår som en del af en sammenhængende europæisk energi- og klimapolitik, der sikrer en omkostningseffektiv energiomstilling i EU.

Efter energieffektivitetspakken offentliggøres, vil det næste skridt være forhandlinger om udspillet i både EU-Parlamentet og Det Europæiske Råd.

Læs også: Energibranchen kan hente guld i EU

FAKTA

· Energieffektivisering fremhæves i EU’s energiunionsstrategi som en omkostningseffektiv måde at mindske afhængigheden af import uden for EU, øge konkurrenceevnen og mindre udledning af CO2.
· Energieffektivitetsmålet danner sammen med målet om mindst 40 procents reduktion af drivhusgasemissioner og mindst 27 procents bindende mål for vedvarende energi omdrejningspunktet i EU’s energi- og klimapolitik.
Foruden 2030-målet for energieffektivitet vil EU-Kommissionens udspil blandt andet indeholde:
· En forlængelse af energispareforpligtelsen til 2030 og muligvis helt frem til 2050. Dermed vil alle EU-lande fortsat være forpligtet til at spare 1,5 procent af deres energiforbrug årligt.
· Krav om at nyinstallerede varmemålere og fordelingsmålere for fjernvarme, fjernkøling og varmt vand skal kunne fjernaflæses fra 1. januar 2020, og at alle varmemålere/fordelingsmålere skal kunne fjernaflæses fra 2022.
· En styrkelse af det lovpligtige energimærke for bygninger, som fremover skal indeholder mere information om bygningens tekniske installationer.
· Krav om at større boligbygninger og kontorbygninger skal udstyres med automatiserede kontrol- og styringssystemer, der kan overvåge bygningens energiforbrug.

Kilde: EU-Kommissionen og DI

VELUX ser frem til udspillet, der kan bidrage til at øge efterspørgslen efter energieffektive produkter og løsninger.
ULRICH BANG, GLOBAL CHEF FOR PUBLIC AFFAIRS OG CORPORATE RESPONSIBILITY
Yderligere info
Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 3683
Mobil: +45 2328 5056
E-mail: trradi.dk
PUBLICERET: 24-11-2016 OPDATERET: 28-11-2016