Vi samler statistik på DI's web sites ved hjælp af cookies

Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til dette formål. Du kan læse nærmere om cookies og fravælge brug af cookies på denne side.

Opdatering af medlemsskab/associering

Her finder du skemaer og information til brug for løbende opdatering og vedligeholdelse af virksomhedens medlemskab af / associering til DI.
  

Der kan være behov for, at du giver DI besked om at opdatere medlemskabet, hvis din virksomhed eksempelvis har skiftet CVR-nummer, er blevet solgt, er fusioneret eller har udvidet med nye adresser, filialer eller datterselskaber, der også skal være omfattet af medlemskabet. Det gælder både for medlemmer af og associerede til DI.

Sådan gør du

Du skal give DI besked om ændringer ved at udfylde et skema og sende det til DI. Med et skema er du sikker på, at DI får alle nødvendige oplysninger fra starten - det gør det muligt at foretage opdateringerne så hurtigt og enkelt som muligt.

Du kan enten skrive skemaet ud og sende det underskrevet og per post til DI. Eller skrive ud, underskrive og sende en skannet udgave til medlemdi.dk.

Nedenfor finder du en kort guide til valg af skema. Bemærk, at der i nogle tilfælde er forskellige skemaer, alt efter om virksomheden er medlem af eller associeret til DI. Hvis der kun er ét skema uanset medlemstype, er skemaet markeret som Fælles.

Du finder alle skemaerne i boksen til højre.

Guide til valg af skema:

Virksomheden har:

 • fået nyt navn og/eller adresse
  Der skal ikke udfyldes et skema, men du kan rette oplysningerne på Dit DI, log ind og vælg linket: Ret virksomhedsprofil, eller du kan sende informationen til medlemdi.dk, HVIS:

             * Virksomheden og/eller en af virksomhedens afdelinger 
             er flyttet, men CVR- og P-nr. er uændrede.
             * Virksomheden og/eller en af virksomhedens afdelinger 
             har ændret navn, men CVR- og P-nr. er uændrede.

             DI's registreringer skal være i overensstemmelse med 
             CVR-registret, og derfor er det vigtigt, at virksomhedens
             navne- og adresseændringer ændres i CVR-registeret.

 • fået nyt CVR-nummer eller er fusioneret:
  Udfyld skemaet Opdatering (Medlem hhv. Associeret), HVIS: 
  * Virksomheden har fået nyt CVR-nummer.
  * Virksomheden er fusioneret med en anden virksomhed.
  * Virksomheden er solgt til en anden DI-medlemsvirksomhed og skal fortsætte medlemskabet derunder.
   
 • fået nyt lønbærende SE-nummer:
  Der skal ikke udfyldes et skema, men du skal sende informationen til medlemdi.dk, HVIS:
  * Virksomheden har fået nyt eller har ændret lønbærende SE-numre.
   
 • etableret nye afdelinger (adresser, filialer):
  Udfyld skemaet Tilmelding af afdeling (Medlem hhv. Associeret), HVIS:
  * Virksomheden har udvidet med nye adresser eller filialer under virksomhedens aktuelle CVR-nummer.
   
 • etableret datterselskab:
  Udfyld skemaet Indmeldelse (Medlem hhv. Associeret), HVIS:
  * Virksomheden har etableret et datterselskab med et eget CVR-nummer, der er forskelligt fra det eksisterende medlemskab. Datterselskabet skal etableres med eget medlemskab af DI.
   
 • nedlagt afdelinger (adresser, filialer):
  Udfyld skemaet Afmelding af afdeling - Fælles, HVIS:
  * Virksomheden har nedlagt aktiviteterne på en adresse eller en filial under medlemskabet.
  * En adresse eller filial er solgt.

  HVIS det er medlemskabets hovedforhold, der er nedlagt, skal du sende besked om dette til medlemdi.dk. 
Skemaer til opdatering

Du finder skemaer til opdatering af medlemskabet / associeringen her.  

Skemaerne er i wordformat og kan udfyldes online.  

Hvis du foretrækker pdf, der udfyldes i hånden, kan du bestille et sådant skema ved at skrive til medlem@di.dk 

Udfyldte skemaer sendes til medlem@di.dk hvor du også kan bestille yderligere skemaer.

PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 24-08-2015