På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Mangfoldighed – et flerspektret fokus

Mangfoldighed handler om forskellighed, og mangfoldighed er en ressource, som kan bidrage til virksomheders udvikling, succes og vækst.

Den enkelte virksomheds mangfoldighedsarbejde bør ses som helhedsorienteret indsats, hvor flere perspektiver og niveauer sammentænkes for at skabe forretningsmæssig effekt. 

For at få optimalt udbytte af arbejdet med mangfoldighed kan virksomheder med fordel fokusere på følgende elementer:  

Integrere mangfoldighed som en del af forretningsstrategien
Det betyder bl.a. at se markeder som mangfoldige og som arenaer med forskellige kundebehov samt at geare virksomheden til at agere ud fra dette og aktivt drage nytte af mangfoldighed.

Ledelse af mangfoldighed og at skabe en inkluderende kultur
Det betyder bl.a. at sammensætte leder- og medarbejderstaben ud fra forskellighed i kompetencer og baggrunde, f.eks. forskelle i faglighed, erfaringer, nationalitet, køn, seksuel orientering, alder m.m. og at bringe forskellene i spil med henblik på at skabe værdi for virksomheden. 

At tiltrække og fastholde medarbejdere med forskellige baggrunde
Det betyder bl.a. et fokus på rekruttering af mennesker med forskellige kompetencer, baggrunde, viden og ressourcer, som modsvarer virksomhedens forretningsstrategiske prioriteringer nu og i fremtiden. Hertil kommer at fastholde medarbejdere og udvikle deres kompetencer, så den enkelte organisation er rustet til at løse sine nuværende og fremtidige opgaver.  

WOMEN ON BOARD
 • Hvad er Women on Board?
  Women on Board er en bestyrelseskandidat-database, som består af mere end 140 professionelle erhvervskvinder med ambitioner om at indgå i en bestyrelse.
 • Hvad kan virksomhederne bruge databasen til?
  I Women on Board er det nemt for din virksomhed at finde det helt rigtige bestyrelsesmedlem.
 • Hvordan ansøger man?
  Er du som erhvervskvinde interesseret i bestyrelsesposter og ønsker at søge om optagelse i Women on Board?
 • Søg i databasen
  Besøg databasen og find dit nye bestyrelsesmedlem
 • Kender du én, der bør ansøge?
  Kender du en kvindelig leder, som er kvalificeret til bestyrelsesarbejde? Så opfordr hende til at søge om optagelse i Women on Board.
DI’s soundingboard om mangfoldighed
DI har etableret et soundingboard om mangfoldighed for løbende at opfange, hvilke mangfoldighedstemaer, der optager virksomhederne, og hvordan de arbejder med temaerne.
Mangfoldighed - hvad taler vi om?

Mangfoldighed på arbejdspladsen handler om forskellighed og må forstås bredt både som:

Hvorfor arbejde med mangfoldighed?

Mangfoldighed er vigtig, fordi danske virksomheder konkurrencemæssigt befinder sig i en situation:

MANGFOLDIGHED SKABER FORSPRING
 • Mangfoldighed som vækstdriver
  Danske virksomheder skal skabe vækst på nye måder, og mangfoldighed kan være en afgørende vækstdriver til at sikre, at danske virksomheder opnår et forretningsmæssigt forspring og fastholder deres globale konkurrenceevne.
 • Mangfoldighed bidrager til bedre produkter og serviceydelser
  Mangfoldighed og forskellighed i kompetencer skaber grobund for at opnå ny viden og indsigt i forskellige kundegrupper, hvilket kan medvirke til at forbedre virksomheders produkter og serviceydelser.
 • Mangfoldighed skaber innovation
  Innovation, viden og fornyelse er centrale drivkræfter for vækst, velstand og øget konkurrenceevne i en globaliseret verden. Innovation er med andre ord en vigtig konkurrenceparameter, og her kan mangfoldighed være et afgørende element i de innovative processer.
 • Mangfoldighed kan fremme produktivitet
  En rummelig og inkluderende arbejdsplads med respekt for den enkelte medarbejder, uanset alder, køn, nationalitet, seksuel orientering mv. sikrer et godt arbejdsliv for medarbejderne, og øger produktiviteten til gavn for virksomhederne.
 • Mangfoldighed skal ledes
  Virksomheder bør sætte fokus på ledelse af mangfoldighed i dagligdagen for at sikre størst muligt udbytte af en mangfoldig medarbejderskares ressourcer og skabe forretningsmæssige fordele.
Lov om kvinder i ledelse og bestyrelser
Kvinder i ledelse og bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser. Gennem flere år er andelen af kvinder i de store virksomheders bestyrelser steget markant.

Find DI's analyser og opgørelser over udviklingen her.

Dette indhold vises ikke, da det kræver, at du accepterer cookies. Læs mere om cookies her. Klik på nedenstående knap for at acceptere cookies:

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3631
Mobil: +45 2728 7631
E-mail: anlvdi.dk
PUBLICERET: 09-07-2013 OPDATERET: 17-01-2017