På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

En historie om at vende fejl til en fordel

Hos Palle Knudsen Kunststoffabrik (PKK) har projektansvarlig og administrationschef Rikke Molter i en årrække stået i spidsen for produktivitetsarbejdet i virksomheden.

Af Seniorchefkonsulent Jens Kristian Jørgensen, DI

Virksomheden har blandt andet arbejdet med Lean som koncept og de klassiske værktøjer som 5S og tavler.  Alligevel kunne ledelsen se, at hvis produktiviteten skulle løftes yderligere, kunne de klassiske værktøjer alene ikke gøre det. Der var behov for at skabe nogle nye rammer, hvor medarbejderne kunne spille en mere aktiv rolle, hvis virksomheden skulle løftes op i en ny liga.
 
Rikke Molter fortæller:

  • Vi var tidligere i en situation, hvor der var skabt en historie i virksomheden, som betød, at fejl var noget, man ikke talte åbent om. Meget viden lå hos den enkelte medarbejder og var derfor tavs viden, som kun den enkelte kendte til.
  • Der var en usikkerhed om konsekvensen ved at belyse en fejl, da konsekvensen kunne være, at det var ”manden og ikke bolden”, som kom i fokus. Det var derfor vigtig at få defineret, at en fejl oftest er forårsaget af utilstrækkelige systemer og procedurer, eller manglende dokumentation værende ”bolden”, og at det netop derfor ikke er ”manden”, der er i fokus.
  • På baggrund af denne kultur, hvor vi ikke kunne få problemerne frem i lyset, havde vi svært ved at få sat gang i et kvalificeret forbedringsarbejde. Vi havde et behov for at få visualiseret de udfordringer, som vi oplevede i hverdagen på tværs af organisationen.

For Rikke Molter var sagen klar - vi så, at vi havde brug for en ny måde at arbejde på og dermed også behov for en ændring af den eksisterende kultur i virksomheden -. En vigtig del af vejen var, at produktivitetsforbedringer skulle være med til at gøre medarbejdernes hverdag nemmere.

Hos PKK blev lean derfor oversat til Lige En Anelse Nemmere. Forbedringsarbejdet tog herefter udgangspunkt i at finde frem til konkrete ting, forhold og hændelser på fabrikken, som irriterede medarbejderne.

Rikke fortæller - for at understøtte en ny kultur hos PKK, besluttede vi blandt meget andet at få inspiration udefra. Vi lukkede fabrikken en hel dag, lejede en stor bus og kørte i fællesskab til en virksomhed, som netop havde arbejdet med åbenhed som problemstilling -. Under besøget fik medarbejderne mulighed for både at overvære tavlemøder og efterfølgende at tale med medarbejderne på virksomheden. Medarbejderne så, at et tavlemøde både kan gøres kort og løse nogle konkrete problemer, og ikke mindst erfarede de, at åbenhed om fejl rent faktisk bidrog til at problemerne blev løst, og at hverdagen i fabrikken blev gjort nemmere. 

Formålet med det hele var at skabe en nemmere hverdag for alle, og Lean blev på den måde også nemmere at kommunikere. Alle kunne visuelt se på tavlerne, hvad der skulle forbedres. Det blev tydeligt, at det var bolden og ikke manden, man gik efter, og at problemerne på tavlen rent faktisk blev løst. De røde sedler kaldet ”showstoppere” på tavlen var blevet et effektivt signal om, at ledelsen tog medarbejdernes problemer alvorligt.

Det er hos PKK lykkes at skabe en fælles erfaring om, at alle medarbejdere får en nemmere hverdag, når irriterende problemer kommer frem i lyset. Viden om problemer er nu tilgængelig for alle, og den nye åbne kultur har forstærket en adfærd, hvor medarbejdere selvstændigt løser opståede problemer.
Samtidigt har det været med til at tømre virksomheden sammen på tværs af afdelingerne. Det lover godt for PKK’s fremtid.
 
Du kan høre hele Rikke Molters historie på DI’s produktivitetskonference den 18. april på Comwell i Kolding.

Vi lukkede fabrikken en hel dag, lejede en stor bus og kørte i fællesskab til en virksomhed, som netop havde arbejdet med åbenhed som problemstilling
RIKKE MOLTER, PALLE KNUDSEN KUNSTSTOFFABRIK
PUBLICERET: 13-03-2018 OPDATERET: 13-03-2018