På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

På forkant med fremtiden

Mange små og store danske virksomheder har allerede specialiseret sig i at designe, producere og genbruge produkter ud fra en ’cirkulær’ tankegang. Disse virksomheder er med til at reducere udledningen af CO2, skabe en bæredygtig dansk økonomi og nedsætte forbruget af jordens ressourcer.

Mange danske virksomheder er med i front, når det gælder omstillingen til en cirkulær økonomi. Det skyldes virksomhedernes fokus på en effektiv håndtering af de ressourcer, som anvendes i deres produktion.

Med afsæt i deres erfaring bidrager danske virksomheder også med produkter og erfaring til andre virksomheder både i og uden for Danmark. Virksomheder, der ønsker at gøre op med den lineære produktionsmodel og være en del af fremtidens cirkulære økonomi.   

 _________________________________________________________

Generelle fordele

Med ‘know-how’ og innovative løsninger bidrager danske virksomheder til den cirkulære omstilling i Europa. Danske virksomheder har bevist, at bæredygtigt design, ressourceeffektiv produktion og fokus på genbrug og genanvendelse er godt for miljøet og vores klima samt en solid forretningsmodel i en fremtid med flere forbrugere og færre ressourcer.

Med et fokus på cirkulære forretningsmodeller stræber danske virksomheder efter at forbedre deres aftryk på miljø og natur. Særligt tydeligt er danske virksomheders fokus på at nedsætte udledningen af CO2, og produktionen af affald.

Ved at implementere og videreudvikle cirkulære forretningsmodeller, er danske virksomheder med til at minimere deres afhængighed af vigtige ressourcer. Blandt tendenserne hos danske virksomheder er et fokus på at designe produkter så de holder længere, er lettere at reparere og lettere at genbruge. Andre cirkulære eksempler blandt danske virksomheder er udnyttelsen af sidestrømme i produktionen, etableringen af industrielle symbioser, produktionsoptimering og etableringen af nye forretningsmodeller såsom 'produkter som en service', 'dele initiativer' og mange flere.  

__________________________________________________________

Generelle udfordringer

Juridiske barrierer er en af de primære udfordringer i overgangen fra en lineær til en cirkulær økonomi. Blandt de nuværende barrierer er blandt andet lovgivning, der gør det svært for virksomheder at få adgang til sekundære ressourcer og etablere tilbagetagnings-ordninger. I 2016 nedsatte den danske regering et Advisory Board for cirkulær økonomi, der offentliggjorde deres anbefalinger i starten af juli 2017. Du kan læse DIs holdning til anbefalingerne her.

Et problem for alle nyopstartede forretningsinitiativer er tilvejebringelsen af den nødvendige finansiering. Der er allerede etableret en række forskellige finansieringsmuligheder for cirkulære forretningsinitiativer herunder Den Grønne Investeringsfond. Skal overgangen til en cirkulær økonomi understøttes, er der dog brug for flere fleksible finansieringsmuligheder.

En tredje udfordring er selve omstillingen. Mange finder det svært at skifte vante rutiner ud til fordel for nye bæredygtige forretningsmodeller. Der er i den forbindelse brug for inspiration, viden og efterspørgsel. Sidstnævnte efterspørgsel er særligt vigtigt, og her kan offentlige indkøb spille en afgørende rolle. Det gælder især i Danmark, hvor den offentlige indkøbsvolumen er stor. 

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3713
Mobil: +45 2625 0910
E-mail: ibsodi.dk
PUBLICERET: 27-09-2017 OPDATERET: 15-01-2019