På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

REACH og CLP helpdesk

Virksomheder, der importerer eller producerer kemikalier, skal registrere disse. Ikke kun kemikalieproducerende virksomheder men også virksomheder, der bruger kemikalier, kemiske blandinger eller virksomheder der arbejder med artikler påvirkes af REACH.

Her kan du læse mere om de forskellige roller virksomheder kan have under REACH og de forpligtelser der følger med. Roller såsom producent af kemiske stoffer, importør, formulator, professionelle slutbrugere og forbrugere eller artikelleverandør.

Virksomheden skal være opmærksom på at den kan besidde flere forskellige roller. Mange virksomheder, der ikke umiddelbart beskæftiger sig med kemikalier, vil være påvirket af REACH og det er virksomhedens eget ansvar at leve op til kravene i REACH forordningen.

PUBLICERET: 20-12-2011 OPDATERET: 27-11-2017