På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Miljø
DI's miljøafdeling er aktiv i den miljøpolitiske debat såvel nationalt som på europæisk plan. Vi søger dialogen med opinion, politikere og embedsmænd, så miljøreguleringen medvirker til at skabe gode rammevilkår for virksomhederne. Blandt andet ved at presse på for, at lovgivningenbliver ukompliceret og implementerbar. Løbende input fra virksomhederne og indgående kendskab til deres virke, er afgørende for, at DI kan få indflydelse tidligt i lovgivningsprocessen og samspillet og dialogen med medlemsvirksomhederne er derfor, af største vigtighed i vores arbejde.
LÆS OM DI’S MILJØPOLITISKE PRIORITETSOMRÅDER
  • De danske virksomheders konkurrenceevne skal øges gennem fokus på cirkulær økonomi og effektiv udnyttelse af ressourcer som vand, råstoffer og andre materialer. En ressourceeffektiv økonomi vil samtidig give danske virksomheder en styrkeposition i forhold til eksport af teknologiløsninger, der kan bidrage til at løse de globale miljøudfordringer.
  • Gennem produktreguleringen i EU skal der sikres beskyttelse af miljø og sundhed samt give mulighed for virksomheder til at udvikle konkurrencedygtige produkter, der ligestiller produkter inden og uden for EU og skaber incitament til forbedringer. Ulige konkurrenceparametre skabt af reguleringen skal fjernes, mens lovgivning, der understøtter virksomhedernes indsats, skal videreudvikles, eksempelvis eco-designdirektivet.
  • For at virksomhederne kan udvikle og producere konkurrencedygtige produkter, skal miljøreguleringen moderniseres og forenkles, så det bliver lettere for virksomhederne at navigere i lovgivningen. EU udgør den overordnede ramme for den nationale miljøpolitik, og den nationale miljøpolitik skal indrettes herefter. Lovgivningen skal understøtte innovative løsninger og forretningsmuligheder og på samme tid sikre høj miljø- og sundhedsbeskyttelse.
  • Strukturen i den danske vand- og affaldssektor er af historiske årsager i stort omfang placeret i offentligt regi, finansieret via gebyrer af borgere og virksomheder i Danmark. Derfor er der behov for en styring, der sikrer effektivitet og innovation i branchen og som på samme tid udnytter, at forsyningssektoren kan anvendes til at understøtte eksport af danske miljøteknologiske løsninger.
Vision 2025

DI’s vision er et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land at drive virksomhed i og ud fra. En velfungerende miljø- og ressourcepolitik er afgørende for, at der sikres samspil mellem høj miljø- og sundhedsbeskyttelse og økonomisk vækst. Bæredygtig vækst er en forudsætning for, at der på sigt bliver skabt balance og velstand i samfundet.

Kontakt image
Miljøpolitisk chef
Tlf: +45 3377 3695
Mobil: +45 2565 0241
E-mail: kakldi.dk
DI’s miljø- og ressourcepolitik
Læs hele DI's miljø- og ressourcepolitik her.