På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vejledning om kriterier for hormonforstyrrende stoffer i høring

Et udkast til en vejledning til identifikation af hormonforstyrrende stoffer i henhold til EU’s regler for biocider og pesticider er nu i offentlig høring frem til 31. januar 2018. Efter den offentlige høring vil EFSA og ECHA færdiggøre vejledningen, så den ifølge planen vil være tilgængelig i juni 2018.

Det Europæiske Fødevareagentur (EFSA) og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har udarbejdet et udkast til en vejledning til identifikation af hormonforstyrrende stoffer i henhold til EU’s regler for biocider og pesticider. Vejledningen er nu i offentlig høring frem til 31. januar 2018, hvorefter EFSA og ECHA vil færdiggøre den, så den ifølge planen vil være tilgængelig i juni 2018.

For både biocider og pesticider gælder det, at hvis et aktivstof bliver identificeret som hormonforstyrrende, vil det blive forbudt. Kriterier for hormonforstyrrende stoffer i biocidprodukter er allerede vedtaget og optaget i EU Official Journal og træder i kraft 7. juni 2018. For pesticidernes vedkommende, blev de foreslåede kriterier vetoet af Parlamentet i oktober. Parlamentet ville ikke acceptere en undtagelse, der ville gøre det muligt, at godkende pesticider, hvor den hormonforstyrrende effekt var selve virkemåden for aktivstoffet i forhold til målorganismen, selvom der var en hormonforstyrrende effekt for ikke-målorganismer. Parlamentet mente, at EU-Kommissionen gik ud over sit mandat ved at foreslå undtagelsen.

Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (SCoPAFF) har nu vedtaget et revideret sæt kriterier for pesticider uden undtagelsen, som Parlamentet og Ministerrådet nu har tre måneder til at vurdere.

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3641
Mobil: +45 2128 8825
E-mail: nisndi.dk
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-12-2017 OPDATERET: 21-12-2017