På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

REACH: Kandidatlisten er opdateret med 10 nye stoffer

Ti nye stoffer er kommet på EU’s Kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Der er nu 191 stoffer på listen.

De 10 nye stoffer er:
1. Octamethylcyclotetrasiloxane  (D4)
2.Decamethylcyclopentasiloxane    (D5)
3. Dodecamethylcyclohexasiloxane    (D6)
4. Bly
5. Disodium octaborate 
6. Benzo[ghi]perylene 
7. Terphenyl hydrogenated 
8. Ethylenediamine (EDA)
9. Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA)
10. Dicyclohexyl phthalate (DCHP) 

Se mere her her.

Hvad betyder opdateringen?

Først og fremmest skal virksomheder nu informere deres kunder – både professionelle og forbrugere – hvis de artikler de sælger indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et af de nævnte stoffer. Vær opmærksom på, at en artikel her forstås som de enkelte delkomponenter af et givent produkt, og at informationen derfor skal foreligge for alle de enkelte dele frem for på produktniveau.

Om 6 måneder træder anmeldelsespligten (REACH artikel 7 stk. 2) desuden i kraft. Denne pligt indebærer, at producenter inden for EU eller importører af artikler uden for EU skal melde ECHA, hvis der er kandidatlistestoffer i deres produkter og den samlede mængde overstiger 1 ton pr. år.  
 
Alle stoffer på kandidatlisten kan desuden optages på godkendelsesordningen under REACH, også kaldt bilag XIV. I så fald vil det kræve en godkendelse af den konkrete anvendelse, førend stoffet kan anvendes i EU. 

Kandidatlisten  er en liste over stoffer, der anses for at have alvorlige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet. Disse stoffer kaldes også særligt problematiske stoffer – eller på engelsk: substances of very high concern (SVHC).

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3958
Mobil: +45 2149 2365
E-mail: trridi.dk
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 27-06-2018 OPDATERET: 27-06-2018