På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Opdateret liste hjælper virksomheder med selvklassificering af mere end 50.000 kemiske stoffer

Mangel på information om farlige egenskaber kan gøre det svært for virksomheder at selvklassificere kemikalier. En opdateret og udvidet liste fra Miljøstyrelsen giver nu en hjælpende hånd. Listen kan blandt andet bruges til at finde ud af, om virksomhederne kan nøjes med en begrænset registrering for kemikalier i tonnagebåndet 1-10 tons. 

Under EU’s CLP forordning har virksomheder pligt til at vurdere, om deres kemiske stoffer og blandinger er farlige og derfor skal klassificeres og mærkes i overensstemmelse hermed. Denne pligt gælder for alle kemikalier, som den pågældende virksomhed importerer eller producerer.

For de såkaldte lavtonnagestoffer (1-10 tons per år) afhænger omfanget af registreringen af, om tests indikerer, at stoffet udfylder klassificeringskriterier for CMR eller andre fareklassificeringer kombineret med udbredt anvendelse. Hvis det kan forudsiges, at stoffet ikke står til at blive klassificeret som farligt, kan virksomheden ifølge REACH Anneks III nøjes med en såkaldt ’begrænset registrering’.

Ny vejledende liste skal hjælpe virksomheder

En overordnet mangel på viden om stoffernes egenskaber fra blandt andet dyreforsøg eller andre relevante studier gør det imidlertid svært for virksomheder at opfylde kravene i EU lovgivningen. For at hjælpe virksomhederne har Miljøstyrelsen derfor - i samarbejde med forskere fra DTU – opdateret og udvidet en liste med nye forudsigelser om klassificeringer af mere end 50.000 kemiske stoffer.

Listen skal hjælpe virksomheder med at opfylde deres forpligtigelse under CLP forordningen i forhold til selvklassificering af stoffer. Hertil kommer, at listen kan hjælpe virksomheder med at afgøre, om en begrænset registrering under REACH for lavtonnagestoffer er tilstrækkelig.

Pålidelig information skal tages i betragtning

Listens vejledende klassificeringer er baseret på computerforudsigelser af kemikaliers farlige egenskaber - såkaldte (Q)SARs (Quantitative Structure-Activity Relationships) – og anslås at give korrekte estimater i ca. 80 procent af tilfældene. Når man som virksomhed selvklassificerer et stof, bør al tilgængelig pålidelig information tages i betragtning. Derfor giver Miljøstyrelsens nye vejledende liste mulighed for, at virksomheder kan formidle bedre og flere informationer om relevante stoffer.

Listen indeholder vejledende klassificeringer for:

  1. Skader på arveanlæggene

  2. Kræftfremkaldende effekt

  3. Reproduktionskader (skader på afkommet)

  4. Akut dødelig virkning ved indtagelse

  5. Hudirritation

  6. Allergifremkaldende effekt ved hudkontakt

I 2018 vil listen blive opdateret med vejledende klassificeringer vedrørende farlighed for vandmiljøet. Du kan læse mere om den vejledende liste til selvklassificering af kemikalier på Miljøstyrelsens egen hjemmeside.

Information

Adgang til listen med vejledende CLP-klassificeringer findes via nedenstående link.  

Du kan også læse mere om metoden bag listens forudsigelser og listens formål her.  

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3958
Mobil: +45 2149 2365
E-mail: trridi.dk
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 10-01-2018 OPDATERET: 10-01-2018