På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny regulering af mellemstore fyringsanlæg

Ny EU-regulering af mellemstore fyringsanlæg er trådt i kraft 19. december 2017. Miljø- og Fødevareministeren har i forlængelse heraf udstedt en ny bekendtgørelse for mellemstore fyringsanlæg med krav til luftemissioner, egenkontrol, indretning, drift, støj m.v.

Som følge af ny EU regulering har Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen udstedt en ny bekendtgørelse med miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg. Den nye bekendtgørelse stiller krav til anlæggenes luftemissioner, egenkontrol, indberetning og drift, støj og B-værdier m.v. Bekendtgørelsen har også regler om anmeldelse og godkendelse af nye og bestående fyringsanlæg.

Mellemstore fyringsanlæg, der sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter er omfattet af den nye bekendtgørelse fra tidspunktet for idriftsættelse. For bestående mellemstore fyringsanlæg vil der være tale om en trinvis indfasning, således at fyringsanlæg på 5-50 MW skal overholde bekendtgørelsens krav fra 1. januar 2025, mens fyringsanlæg på 1-5 MW skal overholde kravene fra den 1. januar 2030.

Sammen med ændringer i miljøtilsynsbekendtgørelsen og luftkvalitetsbekendtgørelsen gennemfører bekendtgørelsen det nye EU-direktiv om mellemstore fyringsanlæg. Miljøtilsynsbekendtgørelsen har blandt andet regler om, hvor hyppigt der skal udføres miljøtilsyn med mellemstore fyringsanlæg. Herudover er nedenstående otte bekendtgørelser konsekvensrettet som følge af gennemførelsen af direktivet.

  • Godkendelsesbekendtgørelsen
  • Standardvilkårsbekendtgørelsen
  • Brugerbetalingsbekendtgørelsen
  • Maskinværkstedbekendtgørelsen
  • Gasmotorbekendtgørelsen
  • Bekendtgørelsen om trævareforarbejdende virksomheder
  • VVM-bekendtgørelsen
  • Spildevandbekendtgørelsen

Godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen har en række regler, der beskriver hvordan de bestående fyringsanlæg skal reguleres indtil de bliver omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

Information

Herunder finder du et link til den nye bekendtgørelse under retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om den nye regulering på Miljø- og Fødevareministeriet's hjemmeside

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3935
Mobil: +45 2027 5245
E-mail: molodi.dk
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-12-2017 OPDATERET: 21-12-2017