På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Mål jeres parathed til Cirkulær Økonomi – nyt værktøj lanceres

Benyt MATChEs Parathedsværktøj og udfør en selv-vurdering af jeres virksomhed, og kom i gang med omstillingen til Cirkulær Økonomi.

Hvor parat er jeres virksomhed i forhold til adskillelse, reparation eller genfremstilling af produkter? Har jeres virksomhed arbejdet med deleplatforme, Produkt/Service-systemer eller identificeret nye indtjeningskilder relateret til Cirkulær Økonomi (CØ)? Og hvor parate er andre virksomheder inden for samme sektor?

Med et nyt Parathedsværktøj kan jeres virksomhed opnå en fælles intern forståelse for jeres strategiske muligheder, få anbefalinger til at komme i gang ud fra netop jeres Parathedsprofil og få adgang til databaseret benchmark for den danske fremstillingsbranche. 

Hvorfor skal jeg kende min virksomheds parathed?

Virksomheder søger klarhed over, hvad CØ dækker over, og hvor man skal sætte ind for at opnå en effektiv omstilling. For at finde svaret til udvælgelse af strategiske indsatser, kræver det, at man kender virksomhedens parathed i forhold til en række Parathedsdimensioner. Det kan eksempelvis være paratheden til at kunne udvikle en ny forretningsmodel, fx relateret til nye deleplatforme, eller i hvor høj grad virksomhedens produkter er designede til at kunne blive vedligeholdt, skilt og indgå i genfremstillingsprocesser.

Helt konkret måler I på, om jeres virksomhed har set potentialet for nye initiativer, om der allerede udføres initiativer eller om I er i gang med at skalere indsatser fx på tværs af produktporteføljer. Når I har opnået en nuanceret forståelse for egen Parathedsprofil, er der et godt udgangspunkt for at kunne tage det næste skridt.

Hvilken værdi skaber Parathedsværktøjet?

Værktøjet er udviklet til produktionsvirksomheder på tværs af industrisektorer. Helt konkret tilbyder værktøjet et overblik over virksomhedens styrker og muligheder i forhold til at komme i gang, en intern fælles forståelse for nuværende status og anbefalinger ud fra 8 Parathedsdimensioner og et selvvalgt benchmark.

Skal din virksomhed være den næste?

Det er let at komme i gang, og over 70 virksomheder har allerede målt deres parathed. I skal ind på my.matche.dk, oprette en profil, og svare på 30 spørgsmål, som dækker over 8 forskellige Parathedsdimensioner. Jeres virksomhed har herved en personlig og anonym profil, og I kan selv styre, hvilke medarbejdere og/eller afdelinger, der skal involveres og hvilke forretningsenheder, der skal være i fokus for Parathedsvurderingen.

En digital platform – én fælles forståelsesramme


En af fordelene ved værktøjet er, at I kan skabe overblik over, hvem i virksomheden der har været inde og benytte Parathedsværktøjet, således at I bedre kan organisere arbejdet med CØ internt i virksomheden, og herved også opnå en fælles forståelsesramme for jeres igangværende initiativer og endnu ikke afdækkede muligheder.

Når virksomheder indsender en Parathedsprofil indgår den i en pulje af data, som værktøjet benytter til at generere benchmarking. Et benchmark udgøres af mindst 10 anonymiserede virksomheder. Bencmarking giver en unik mulighed for både at sammenligne Parathedsprofiler internt dvs. virksomhedens selvvalgte forretningsenheder, eller eksternt med industrien, hvor der vurderes op imod sammenlagte anonyme virksomheder med anvendelse af filtre fx med fokus på en specifik industrisektor

Jo flere virksomheder der udfylder en Parathedsvurdering inde på my.matche.dk desto hurtigtigere bliver der opbygget en unik viden om, hvor langt danske virksomheder er i omstillingen til CØ. Det vil understøttelse danske virksomheder i den cirkulære omstilling.

Konsortiepartnere

Dansk Industri indgår som konsortiepartner sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Miljøstyrelsen og CHORA Connection i forskningsprojektet ”MATChE”, som har til formål at hjælpe danske produktionsvirksomheder i gang med CØ. Danmarks første digitale platform til måling af CØ parathed med integreret benchmarking er netop blevet lanceret. Industriens Fond har støttet projektet med 3,5 mio. kroner, og udviklingen af værktøjet er drevet af DTU, som også er tovholder på projektet. 

I tilfælde af problemer med platformen eller assistance i forbindelse med login, kontakt da Lærke Sofie Spaabæk Perrild på tlf. +45 2093 4988 eller på e-mail: isshomek.dtu.dk, som også står klar til at besvare alle former for spørgsmål om projektet.

Kontakt image
Miljøkonsulent
Tlf: +45 3377 3068
Mobil: +45 2128 6802
E-mail: tsdi.dk
Prøv Parathedsværktøjet her.
Besøg MATCHE.dk for mere viden om forskningsprojektet og udfør Parathedsvurdering.

Du kan også skrive sig op til MATChE nyhedsbrevet her.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-03-2018 OPDATERET: 21-03-2018