På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lovgivning om engangsplast på vej

Er der noget skønnere syn end en øde dansk strand på en efterårsdag med blå himmel og hvidt skum på toppen af bølgerne? Men det passer ikke ind i den gode oplevelse, når man snubler over alverdens plastaffald i vandkanten, og det vil EU-Kommissionen gerne gøre noget ved. Kommissionen har derfor fremlagt et forslag om såkaldt ”engangsplast”. Her er nogle af de vigtigste elementer.

Forslaget har en bred pallette af redskaber til at undgå de ti mest almindelige typer engangsplast fundet på europæiske strande. Redskaberne er forbud, designkrav, producentansvar og oplysning til forbrugerne. Forslaget vil især få betydning for producenter, der bruger plastemballage og producenter af fiskegrej. Se hele forslaget her. 

Forbud

Nogle plastprodukter kan relativt let produceres af et andet materiale, vurderer EU-Kommissionen. Derfor forbydes bl.a. vatpinde og ballon-holdere af plast. DI har udtrykt bekymring for, at brugen af alternative materialer vil være en større miljømæssigt belastning. Hvis alt f.eks. skal laves af bambus, skal store dele af kloden så dækkes af bambusplantager? Miljø- og Fødevareministeriet har hertil bedt DTU om en livscyklusanalyse af dette, og ministeriet vurderer på den baggrund, at den bekymring kan afvises.

Producentansvar

Andre produkter, hvor plasten ikke så let lader sig substituere, pålægges med forslaget et producentansvar. I forvejen underlægges al emballage et producentansvar ifølge affaldsrammedirektivet, der blev vedtaget i sommer. Med forslaget er også cigaretter og engangsvaskeklude omfattet. Hertil kommer, at producentansvaret går ud over det ”almindelige” producentansvar, fordi det også betyder, at producenterne skal betale for oprydning på strande.

DI har påpeget, at det grundlæggende princip om, at ”forureneren betaler” kommer under pres med denne del af direktivet. Det er ikke producenterne af solcreme eller appelsinjuice, der har smidt deres tomme emballager på stranden, men derimod forbrugerne. Det virker derfor ikke rimeligt, at producenterne skal betale.

Mere oplysning

På tværs af produktgrupper lægges op til mere information til forbrugerne. Der lægges op til krav om information vedrørende affaldshåndtering på emballagen. I praksis kunne man forestille sig, at dette ville involvere det allerede kendte piktogram, som viser, at man skal smide den tomme emballage i skraldespanden.

DI  har i sit høringssvar vedrørende direktivet sat spørgsmålstegn ved effekten af dette initiativ, da det er tvivlsomt, at strandgæsterne efterlader skrald, fordi de ikke er informeret om, at det hører til i skraldespanden frem for vandkanten.

Designkrav

For at forhindre plastlåg i at flyde på strandene lægges med direktivet op til, at låg skal fæstnes på drikkevareemballager. Bryggeriforeningen gør opmærksom på, at 9 ud af 10 flasker i det danske retursystem leveres tilbage med låg på, og at ”fæstningen” af låg faktisk vil kræve mere plast – i form af en ring rundt om flasken. Derfor er miljøgevinsten i Danmark formentlig ret lille, mens kravet vil betyde store investeringer for tapperierne. Alt efter hvordan ”drikkevareemballager” ender med at blive defineret, kan også mejeri- og juicebranchen blive omfattet af kravet.

Næste skridt

EU-Kommissionen fremlagde forslaget til direktiv om engangsplast i foråret. Nu er det kommet et skridt videre i lovgivningsprocessen, da EU-parlamentet har stemt om forslaget – og tilføjet en hel del ændringer.

Næste skridt er, at EU’s miljøministre i ministerrådet, Kommissionen og parlamentet skal blive enige, før det endelige direktiv kan vedtages. 

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3024
Mobil: +45 4070 6911
E-mail: lobudi.dk
Mere information
Læs DI’s Miljøpolitiske Chefs, Karin Klitgaards blog, Ingen snuptagsløsninger for engangsplast, tak! Eller bliv klogere på DI’s indsats op plast her.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-11-2018 OPDATERET: 06-11-2018