På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Justering af reglerne for obligatoriske energisyn for store virksomheder

Du har stadig mulighed for at komme med inputs til de kommende reviderede regler for obligatorisk energisyn. Reglerne forventes at træde i kraft senest 1. januar 2019.

De justerede regler for obligatorisk energisyn for store virksomheder betyder, at den nuværende bekendtgørelse 1212 erstattes af en ny bekendtgørelse senest den 1. januar 2019. Den nye bekendtgørelse forventes offentliggjort senest en måned før ikrafttrædelsesdatoen.

Oprindeligt var planen, at den reviderede bekendtgørelse skulle træde i kraft den 1. juli 2018. Ikrafttrædelsen er imidlertid udskud, fordi DI Energi har presset på for også at få hævet minimumsgrænsen for energiforbrug i revisionen. I dag skal alle store virksomheder med et samlet årligt energiforbrug på mere end 100.000 kWh foretage energisyn. Denne grænse ønsker DI Energi at få hævet væsentligt for at sikre, at energisparepotentialerne står mål med omkostningerne til energisynet. Et ønske som Energistyrelsen har taget til efterretning, og det resulterer i, at de nu får udarbejdet en analyse af, hvor meget grænsen bør hæves for at fremme, at de energisyn, der foretages, er omkostningseffektive.

Foreløbigt forventes følgende ændringer til den nuværende bekendtgørelse:

  • Minimumsgrænsen forventes hævet fra de nuværende 100.000 kWh årligt i samlet energiforbrug.
  • Sproglige præciseringer såsom at miljøledelse (ISO 14001) kun kan opfylde energisynskravet, hvis kapitel 4.4.3 fra ISO 50001 eller lignende tilkobles. Læs mere om, hvordan miljøledelse kan bruges til at opfylde energisynskravet i Energistyrelsens vejledning her. En vejledning som også blev udarbejdet efter pres fra DI Energi og i godt samarbejde med en række af vores medlemsvirksomheder.  
  • Derudover vil fremtidige energisyn skulle indberettes via virk.dk, ligesom mange andre virksomhedsindberetninger allerede bliver det. Energisynet vil fortsat kunne indberettes af både den omfattede virksomhed eller energisynskonsulenten, og den kan indberettes i rapportform eller i Excel.

Som medlem af DI Energi har du mulighed for at komme med forslag til justeringer af reglerne for obligatorisk energisyn for store virksomheder kontakt da Anne Lund Wilhelmsen på adla@di.dk eller 3016 6563.

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3514
Mobil: +45 3016 6563
E-mail: adladi.dk
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-04-2018 OPDATERET: 06-04-2018