På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Høring af fremtidig struktur for miljø-fødevarelovgivning (Lovkompasset)

Der anbefales en betydelig forenkling af miljø- og fødevarelovgivningen, hvor antallet af love reduceres fra 95 til mellem 38 og 43. Anbefalingerne om den fremtidige struktur er nu i offentlig høring. DI er fortsat positive og afgiver høringssvar.

Tilbage i 2015 igangsatte Miljø- og fødevareministeriet et arbejde med det formål at skabe en enklere, klarere og mere sammenhængende lovstruktur for ministeriets område. Hertil nedsatte miljø- og fødevareministeren et eksternt ekspertpanel, der skulle foretage en vurdering af forslaget til den ny lovstruktur udarbejdet af en ministeriel arbejdsgruppe.

Ekspertpanelet har nu afgivet sin udtalelse om den fremtidige lovstruktur på miljø- og fødevareområdet til miljø- og fødevareministeren. Ekspertpanelet anbefaler en betydelig forenkling af miljø- og fødevarelovgivningen, hvor antallet af love reduceres fra 95 til mellem 38 og 43. Ligeledes anbefaler de, at de i alt 43 love fordeles på 38 sektorer og 5 tværgående love. Disse fem tværgående love er Miljøkvalitetsloven, Miljøforvaltningsloven, Miljøoplysningsloven, Miljøskadeloven og Miljøvurderingsloven. Læs anbefalingerne (Lovkompasset) her.

Panelets væsentligste anbefalinger til nye hovedlove på miljø- og fødevareområdet er følgende:

  • En miljøforvaltningslov, der samler og ensarter regler om sagsbehandling og klage på miljøområdet.
  • En natur- og biodiversitetslov, der samler regler om benyttelse og beskyttelse af naturen fra 8 love.
  • En vandlov, der samler regler om benyttelse og beskyttelse af grundvand, overfladevand og kystvande fra 8 love.
  • En miljølov, der samler regler om forebyggelse, kortlægning og bekæmpelse af forurening fra 5 love.

Miljø- og fødevareministeriets departement præsenterer anbefalingerne på mødet i DI’s Miljøchefforum d. 12. januar 2018, hvor der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion af anbefalingerne.

Mandag den 29. januar 2018 kl. 14-15.30 afholder Miljø- og Fødevareministeriets departement et informationsmøde om ekspertpanelets anbefalinger. Mødet foregår i departementet; Slotholmsgade 12, 1216 København K, mødesal F.  

 

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3064
Mobil: +45 2912 4572
E-mail: hehudi.dk

Ekspertpanelets udtalelse sendes hermed i høring.
Se høringsbrevet her.

DI afgiver høringssvar inden fristen, vi indarbejder jeres eventuelle bemærkninger. Bedes fremsendes til HEHU@di.dk inden den 21. februar 2018.

Adgang til høringsportalen findes her.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 02-01-2018 OPDATERET: 15-01-2018