På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Gebyrbrok giver gevinst

Vi skyder 2019 i gang med et gebyr mindre - nemlig affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.

Gik du glip af nyheden om, at Lovforslag nr. L 119 blev vedtaget af Folketinget tilbage i december? Lovforslaget kan være relevant for dig, da det indeholder hjemmel for energi-, forsynings- og klimaministeren til at ophæve kommunalbestyrelsens mulighed for at opkræve et generelt administrationsgebyr for virksomheder på affaldsområdet.  

Konkret betyder dette, at kommunalbestyrelserne pr. januar 2019 ikke længere må opkræve et generelt administrationsgebyr hos virksomheder. Det er et gebyr, som mange mindre virksomheder længe har fundet uforståeligt. DI er glade for, at et gebyr, der er svært at forklare, er blevet ophævet, særligt fordi evaluering af reglerne viste, at halvdelen af gebyrindtægten blev brugt til behandling af fritagelsesansøgninger. 

Loven trådte i kraft 1. januar 2019 samtidig med følgende nye bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om affald (Miljø- og Fødevareministeriet), som ophæver gældende bekendtgørelse om affald og erstatter dele af denne bekendtgørelse som led i en opdeling af denne.
  • Bekendtgørelse affaldsregulativer, gebyrer og aktører m.v., som erstatter dele af gældende bekendtgørelse om affald som led i en opdeling af denne, og som ophæver det generelle administrationsgebyr for virksomheder og gebyrfinansiering af NSTAR.
  • Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet (Miljø- og Fødevareministeriet), som ophæver gebyrfinansiering af ADS.
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, som opdaterer henvisninger til affaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om affaldsregulativer, gebyrer og aktører m.v.

Der igangsættes i januar 2019 et arbejde om udarbejdelse af regler om fremtidig gebyrfinansiering af konkrete anvisninger og anmeldelse og dokumentation af jordflytninger. Indtil disse regler er på plads, skal omkostninger til konkrete anvisninger og anmeldelse og dokumentation af jordflytninger dækkes af de midler, som tildeles via finansloven.

Læs mere her.

Virksomheder skal selvfølgelig fortsat betale gebyr for de affaldsordninger de anvender, f.eks. for afhentning af dagrenovationslignende erhvervsaffald.

Kontakt image
Fagleder, DI Vand
Tlf: +45 3377 3685
Mobil: +45 2949 4407
E-mail: sejdi.dk
L 119 - Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder

Resumé:
Lovforslaget giver energi-, forsynings- og klimaministeren mulighed for at ophæve det generelle administrationsgebyr for erhvervsaffald. Virksomhederne betaler i dag et lovpligtigt administrationsgebyr, som dækker kommunernes generelle administrationsomkostninger for erhvervsaffald. Hovedparten af de opgaver, gebyret dækker, vil fremover blive finansieret over finansloven gennem det kommunale bloktilskud. 

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 93 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 14 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.

Se mere på ft.dk

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 04-01-2019 OPDATERET: 04-01-2019