På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

En styrket BREF-indsats

Få en status over Danmarks styrkede indsats for både at sikre en høj grad af miljøbeskyttelse i hele EU og at fremme ensartede konkurrencevilkår.

BREF’er i opstart

Miljøstyrelsen inviterer til BREF-partnerskab for slagterier og animalske biprodukter
I EU starter man nu arbejdet med at revidere miljøkravene til slagterier. I den anledning inviterer Miljøstyrelsen til det første partnerskabsmøde for revision af BREF for slagterier og animalske biprodukter afholdes den 18. januar 2019 kl. 11-14 hos Miljøstyrelsen i Aarhus. Partnerskabet er åbent for alle interesserede. Deltagere er typisk virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer og repræsentanter fra myndighederne. Mødet kommer efter, at EU Kommissionen som første trin i revisionsprocessen har udsendt ”Call for Initial Positions”, hvor medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe (TWG) skal indsende feedback om ønsker til processen samt oplysninger om omfattede anlæg og deres primære miljøpåvirkninger. Tilmelding til partnerskabsmødet og anmodning om yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Tanja Smetana på tlf. 72 54 44 42 eller tasmemst.dk.

BREF’er i process

Nyt fra afsluttende TWG møde om BREF om STS og WPC
Det afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe (TWG) for BREF for STS (Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler) og WPC (Imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier) blev afholdt i Sevilla i uge 50, 2018. Her blev den tekniske arbejdsgruppe enige om diverse forslag til ændringer af udkastet til BAT-konklusionerne (Den bedste tilgængelige teknik (BAT) ). Miljøstyrelsen vurderede, at resultatet på mange måder var tilfredsstillende i forhold til de danske ønsker. EIPPCB forventer, at det endelige udkast til BREF for STS og WPC kan behandles på Artikel 13 møde i 3. kvartal 2019, og at BAT-konklusionerne sendes til afstemning i Artikel 75-udvalget i 4. kvartal 2019. Derefter skal BAT-konklusionerne oversættes til de forskellige medlemsstaters sprog og efterfølgende blive offentliggjort.

BREF vedr. affaldsforbrændingsanlæg og slaggesorteringsanlæg
EIPPCB har netop udsendt det endelige udkast til BREF for affaldsforbrændingsanlæg, hvor BAT-konklusionerne kommer til at gælde for 26 affaldsforbrændingsanlæg og de store slaggesorteringsanlæg i Danmark. Der er også BAT-konklusioner for spildevand, der afledes til offentlig renseanlæg. Disse BAT-konklusioner skal bruges af kommunerne, når der skal stilles vilkår i spildevandstilladelserne. Forelæggelse for Artikel 13 Forum er planlagt til slutningen af februar 2019. Final Draft for affaldsforbrænding og slaggesorteringsanlæg kan downloades på websitet http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Dataindsamling for BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC) afsluttet
Dataindsamlingen er nu afsluttet. EIPPCB (Sevilla-kontoret) gennemgår nu de indsendte data med henblik på at udarbejde forslag til BAT-konklusioner/BAT AELs. Partnerskabet for WGC BREF inddrages i forbindelse med Danmarks kommentering af forslaget til BAT-konklusioner/BAT AELs. Det nærmere tidspunkt for dette kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det forventes, at blive i sidste halvdel af 2019.

Afsluttede BREF’ere

BREF for affaldsbehandling er vedtaget
Revisionen af Waste Treatment BREF’en er færdig og offentliggjort. Konklusionerne kan læses i kapitel 6 i den endelige BREF. BAT-konklusionerne for affaldsbehandling blev offentliggjort 17. august 2018, og de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest fire år efter. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og evtuelle ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden 17. august 2022. En BAT-tjekliste kan downloades som excel-regneark.

Se hele nyhedsbrevet her. 
 

Formålet med BREF-dokumenterne er blandt andet at sikre indsamling og udveksling af oplysninger på EU-plan om den bedste tilgængelige teknik (BAT) for de enkelte industrielle aktiviteter omfattet af IPPC-direktivet. B

REF-dokumenterne beskriver processer og forureningsniveauer samt identificerer de miljøpræstationer, der er opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype.

BREF-dokumenterne kan dermed være et godt redskab for godkendelsesmyndighederne ved udstedelsen af godkendelser. Derudover forventes ansøgere at slå op i de relevante dokumenter, når de udarbejder deres ansøgninger.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3935
Mobil: +45 2027 5245
E-mail: molodi.dk
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 16-01-2019 OPDATERET: 24-01-2019