På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Flere elektronikprodukter bliver omfattet af producentansvar

Få overblikket i forhold til implementeringsprocessen! Den sidste del af EU-direktivet for elektronikaffald implementeres august 2018. Her udvides de omfattede produkter fra 10 produktkategorier til et Open Scope, som betyder – med få undtagelser – at alle produkter, der virker ved strøm, omfattes af reglerne. Læs med her og se om det har betydning for din virksomhed.

EU har et producentansvarsdirektiv om elektrisk og elektronisk affald (også kaldet WEEE-direktivet, Waste from Electronic and Electric Equipment), som grundlæggende betyder, at producenter af elektronik har et ansvar for at brugt elektronik indsamles og genanvendes. Konkret betyder det, at producenter af elektronik eller virksomheder, der sætter elektronik på markedet, og som er omfattet af WEEE-direktivet, skal registreres og årligt indberette de mængder, der er markedsført, indsamlet og behandlet. Samlet set er målsætningen, at 65 % af elektronikaffald indsamles til genanvendelse i 2019.

Fra august 2018 vil en del flere produkter falde ind under WEEE direktivets regler, da der implementeres et Open Scope, som betyder at al elektronik er medtaget – undtagen få definerede områder. Det er 2. del af direktivændringerne, der blev vedtaget tilbage i 2012, som pågår nu og frem til2020.

Det er DPA-system, som i Danmark afgør, hvilke produkter der falder under WEEE direktivets regler. Ind til videre har der været defineret 10 produktkategorier, der er omfattet af WEEE direktivet, men fra august i år er alt elektrisk og elektronisk udstyr altså som udgangspunkt omfattet af producentansvar (in-scope), og defineres som udstyr, der virker ved strøm og/eller som bruges til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.

Undtagelserne

Visse typer af elektrisk og elektronisk udstyr er undtaget WEEE-direktivet og dermed registrerings- og indberetningspligten. Det gælder:

  • Særligt militær og sikkerhedsudstyr
  • Specifikt udformet og installeret, som en del af et andet type udstyr
  • Udstyr til forskning og udvikling
  • Glødepærer
  • Udstyr, der er udformet til opsendelse i rummet
  • Stationære industrielle værktøjer i stor skala, (LSSIT)
  • Faste installationer i stor skala, (LSFI)
  • Transportmidler for personer eller varer (MT)

Hvad angår produktundtagelserne i det nye direktiv, skal det bemærkes, at ændringerne altovervejende består af præciseringer i forhold til udstyr, som allerede var undtaget.

Nye produktkategorier og nye WEEE fraktioner

Hidtil er elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) klassificeret og indberettet i 10 brancherettede kategorier. Fremover skal alt elektronik klassificeres under en af de 6 kategorier, som er angivet i WEEE-direktivet. De 6 nye kategorier er funderet i logistikken, som er forbundet med håndtering og behandling af udtjent elektronik og kan ses her.

Både EEE og WEEE skal fremover indberettes til producentansvarsregistret og sorteres på de kommunale indsamlingssteder efter produkternes størrelse og/eller stof- og materialeegenskaber. Solceller er i Danmark etableret som en ekstra og syvende kategori, udover de 6 direktivfastsatte kategorier.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3713
Mobil: +45 2625 0910
E-mail: ibsodi.dk
Mere information

DI’s arbejde med producentansvar for elektronik
DI arbejder aktivt får at eksisterende lovgivning om producentansvar tilpasses, så der skabes incitament for producenter til at designe produkter miljøvenligt samt incitament til at tage produkter tilbage igen.

DI deltog i perioden 2013-2017 i en frivillige aftale om WEEE, som en række erhvervsorganisationer og kollektivordninger indgik med miljøministeren. Læs rapporten og anbefalingerne fra den frivillige aftale her. 

Europæisk samarbejde
DPA-system indgår i et europæisk samarbejde for at opnå fælles konsensus med øvrige EU-lande om fortolkning af det reviderede direktiv.. Samarbejdet om implementeringsprocessen er foregået gennem European Registers Network (EWRN).

DPA: Implementering af WEEE2
Besøg DPA for mere information om 2. del af implementeringen af WEEE-direktivet. Her vil der løbende blive publiceret guidelines, informationer osv.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 12-06-2018 OPDATERET: 12-06-2018