På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Det Miljøøkonomiske Råds forslag til klimapolitik

Det er meget dyrt at sænke CO2-udledningerne på transportområdet, fastslår Rådet i sin nye rapport. Rådet ser større muligheder på landbrugets og i det ikke-kvoteomfattede energiforbrug. Den billigste klimaindsats kommer gennem en international pris på CO2. Den nylige politiske reform af EU’s kvotesystem vil bidrage hertil, fastslår Rådet.

Det Miljøøkonomiske Råds rapport er god læsning

I årets rapport sætter Rådet spot på nogle aktuelle politiske dagsordener. Om få uger forventer regeringen at offentliggøre et forslag til, hvordan Danmark kan opfylde sin EU-forpligtigelse om at reducere CO2-udledningen med 39 pct. i 2021-2030 i de ikke-kvoteomfattede sektorer. Rapporten kommer med en vurdering af, hvordan det kan gøres billigst muligt. Desuden opridser Rådet nogle grundlæggende gode principper for en omkostningseffektiv klimaindsats, herunder den vigtige rolle for EU’s kvotesystem.

Rådets beregninger af den mest omkostningseffektive vej til at sænke de danske CO2-udledninger viser, at landbruget kan bidrage med 37 pct. af indsatsen, bygninger og energiforbrug uden for kvotesystemet med 48 pct. og personbiltransport med 0 (!) pct. Den sidste rest dækkes af kvoteannullering som EU-Kommissionen har givet mulighed for.

Den seneste reform af EU’s kvotesystem betyder, at reguleringen vil sikre reelle CO2-reduktioner både på kort og på lang sigt, fastslår Rådet. Den særlige markedsstabiliseringsreserve (MSR) vil opsuge overskydende kvoter og vil på den måde sikre et fungerende loft over udledningerne i kvotesektorerne. MSR ændrer den måde, kvotesystemet fungerer på, så nationale initiativer kan få en varig klimaeffekt i modsætning til tidligere, hvor effekterne i højere grad blev udlignet på tværs af medlemslandene.  En international pris på CO2 er den mest omkostningseffektive måde at indrette klimapolitikken på, fastslår Rådet. Et ledende klimamål er mest hensigtsmæssigt, og supplerende mål skal i givet fald ledsages af tiltag som sikrer konkurrence mellem løsningerne, såfremt disse mål ikke skal fordyre indsatserne unødigt.

Som rådsmedlem har DI fremlagt en række kommentarer til Rådets rapport. Kommentarerne vil blive fremlagt på Rådets hjemmeside i løbet af marts måned. Særligt rådets opbakning til EU’s kvotesystem er et vigtigt input. Der er netop vedtaget en ambitiøs reform af kvotesystemet, og allerede nu er kvoteprisen fordoblet til ca. 10 euro (det højeste niveau i seks år). Reformen igangsættes i 2019 og vil de kommende år få en stigende effekt på kvoteoverskuddet og dermed kvoteprisen.

Kontakt image
Fagleder
Tlf: +45 3377 3511
Mobil: +45 2949 4401
E-mail: labjdi.dk
Du kan læse om publikationen her
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-03-2018 OPDATERET: 06-03-2018