På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forskning

Dansk erhvervsliv efterspørger forskning og viden, som i den sidste ende kan omsættes til produkter og services til det globale marked. Danske forskningsmiljøer og -satsninger har stor betydning for danske virksomheder og for Danmarks evne til at tiltrække internationale virksomheder. DI presser på for at  forskningsmidlerne prioriteres og satses på områder, hvor Danmark har komparative fordele – erhvervsmæssigt såvel som forskningsmæssigt. Dette er forudsætningen for vækst i virksomhederne og dermed for den fremtidige finansiering af danskernes velfærd.
OECD R&D since 1981 xls

Investeringer i forskning og udvikling (F&U) er afgørende for fremtidens velstandsskabelse og velfærd. De samlede danske investeringer nåede i 2010 det såkaldt Barcelona-mål på 3 pct. af BNP. Dette niveau blev i sin tid fastlagt for alle egne EU, og netop fordi det er en dansk målsætning at fastholde positionen som et af de mest velstående lande i EU og i verden, så er det også nødvendigt med et klart højere dansk F&U niveau end gennemsnittet.

Flere lande investerer allerede i dag en højere andel af BNP i F&U (GERD as a percentage of GDP) end Danmark. Det helt afgørende er imidlertid at bemærke sig udviklingen, globalt, hvor både OECD-lande og BRIC-lande år-efter-år øger deres investerings-intensitet. Japan, Korea såvel som Sverige og Finland har længe ligget på et højere niveau end det danske, men udviklingen med en stadigt stigende F&U investeringsintensitet er et måske endnu vigtigere udviklingstræk. Kina kommer med i OECD-opgørelserne fra 1991 med knap ¾ pct. af BNP men har igennem de sidste 10 år satset kraftigt og nåede i 2009 knap 1¾ pct. Kinas ledelse har besluttet sig for at nå 2 pct. i 2015 og 2,5 pct. i 2020. Dette dækker over en stigende forskningsintensitet og samtidig over en stigende intensitet ud af et BNP som i sig selv vokser med ca. 10 pct. p.a. Kina vil derfor inden længe overstige både EU og USA som den region i verden, hvor der investeres absolut mest i F&U.

Med de store samfundsmæssige udfordringer som sigte, er det nødvendigt, at forskningsmidlerne udmøntes som større forskningssatsninger. DI anbefaler derfor, at der etableres et antal forskningsflagskibe, hvor de strategiske forskningsmidler prioriteres i et antal store satsninger, der alle har en forskningskvalitet på internationalt niveau og et forskningstema, som efterspørges af erhvervslivet.

DI foreslår seks strategiske satsningsområder:

  • Danmarks konkurrencekraft
  • Fremtidens produktion og produkter
  • En verden af knappe ressourcer
  • Den biologiske værktøjskasse
  • Vejen til et fossilfrit samfund
  • En smartere offentlig sektor

Dansk forskningspolitik bør udformes med udgangspunkt i de områder, hvor vi fra dansk side har komparative fordele. Dette gælder både erhvervsmæssigt og forskningsmæssigt. Der bør ikke være tvivl om, at dette udgangspunkt er nødvendigt for at sikre den bedst mulige samfundsøkonomi i forskningsstrategien. De seks nævnte områder har været drøftet i DI’s medlemskreds og blandt DI’s brancheforeninger. Derudover har den forskningsmæssige substans af områderne været drøftet med relevante kompetencepersoner på universiteterne.

Det er hensigtsmæssigt at tænke de europæiske forskningsmidler og forskningssatsninger sammen med de danske strategiske prioriteringer. Dette giver gode muligheder for synergieffekter ikke mindst i forhold til at tiltrække midler til dansk forskning. De seks strategiske satsningsområder, som DI arbejder for, er i god overensstemmelse med satsningsområderne og konkurrence­evne/­tekno­logi­delen af EU-rammeprogram for forskning, udvikling og innovation, Horizon 2020, som løber fra 2014-20.

Kontakt image
Underdirektør
Tlf: +45 3377 3806
Mobil: +45 2060 6969
E-mail: chrdi.dk
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3324
Mobil: +45 4064 8929
E-mail: rbldi.dk
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4613
Mobil: +45 2256 7579
E-mail: jopydi.dk
PUBLICERET: 04-08-2011 OPDATERET: 06-12-2017