På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Alfabetisk liste

Sortering:


Søgeresultat
Titel og beskrivelse Købsinformation
Publikationer
1
A
 • A Guide to International Recruitment 
 • This guide provides companies with an overview of the most relevant and updated information about the opportunities and the legal matters associated with the recruitment of international labour.
 • Afrikas muligheder - set i dansk perspektiv 
 • Det afrikanske kontinent rummer spændende muligheder for danske virksomheder. I denne analyse sætter vi fokus på nogle af de tendenser, der skaber efterspørgsel efter danske løsninger på de afrikanske markeder. Analysen bygger på danske virksomheders foreløbige erfaringer i forskellige lande på kontinentet og indeholder desuden en række anbefalinger og gode råd om, hvad der virker, når man søger succes på et afrikansk marked.
 • Afskedigelsesnævnet - sagsbehandling og praksis 
 • Denne bog beskriver de regler, der gælder for behandling af sager, som føres ved Afskedigelsesnævnet, og den praksis, som udspringer af Nævnets afgørelser. Bogen lægger primært vægt på at gennemgå sagsbehandlingsreglerne, men den indeholder også en vejledning til praktikere i, hvordan en sag hensigtsmæssigt kan tilrettelægges.
 • Aftagerpaneler på universiteterne 
 • Arbejdsopgaverne for aftagerpanelerne er en dialog om uddannelserne, og de skal inddrages i forbindelse med akkreditering af uddannelserne. Det vil være naturligt, at der i mange af aftagerpanelerne sidder repræsentanter fra virksomhederne.
 • Ajour om visum 
 • Bliv løbende opdateret, når der er nye tiltag i forhold til udstedelse af visum til Danmark.
 • Antiphishing 
 • Phishing bruges til at lokke fortrolige og personlige oplysninger ud af folk, der bruger mail og internet.
  Se her hvordan du kan minimere din virksomheds risiko for at blive offer for phishing.
 • Antispyware 
 • En vejledning fra ITEK og DI
  Spyware bruges til at stjæle din virksomheds vigtigste aktiver: informationer. Her kan du læse om, hvordan du kan bekæmpe spyware.
 • Arbejdstilsynet på besøg 
 • Forbereder virksomhederne på Arbejdstilsynets besøg. Alle virksomheder med to eller flere ansatte i perioden fra 2012 til 2020
 • Arbejdsulykkestatistik 2016 
 • Statistikken belyser arbejdsulykker inden for DI's medlemsvirksomheder samt de øvrige virksomheder inden for DA-området.
 • Avoid Kidnapping 
 • Guidance for Danes Abroad
  If your business operates internationally and has employees and / or locally hired employees - this booklet will help to prevent crisis situations.
B
 • Bedre regulering - færre byrder 
 • I publikationen giver DI 34 helt konkrete forslag til forbedringer af eksisterende lovgivning. For hvert forslag beskrives problemet og forslag til ændring samt konsekvenser for virksomhederne.
 • Beskyt din virksomhed  
 • Beskyt din virksomhed - Tænk sikkerheden med" kan hjælpe virksomheder, der opererer internationalt med at sætte fokus på deres sikkerhedsberedskab.
 • Brug DI 
 • Inspiration til hvordan din virksomhed får det bedste ud af DI. Fem virksomheder fortæller, hvordan de bruger DI, og fem DI-medarbejdere præsenterer rådgivning og services.
 • Brug DI - DI hjælper dig ud i verden 
 • BRUG DI - DI hjælper dig ud i verden!
  Pjecen giver dig et overblik over, hvilke serviceydelser og rådgivning du kan få hos DI, hvis din virksomhed skal ud i verden.
C
 • Cloud Computing  
 • DI ITEK og DI har udarbejdet en ny vejledning om Cloud Computing.
  Med Cloud Computing bliver virksomheder i stand til hurtigt at kunne skifte serviceleverandør samt undgå udgifterne forbundet med indkøb og installering af nyt software.
 • Committed Industry 2015 
 • The flexible labour market - protecting people, not jobs, Political influence - dialogue and discussion, Top priorities - political focus, DI in Europe and DI in the world.
D
 • Danmark klar til nyt klima 
 • Klimaet ændrer sig markant i disse år, og ekstreme vejrfænomener bliver stadig mere udbredt. Derfor er der, samtidigt med den løbende indsats for mindre CO2 udslip, behov for at tilpasse Danmark til de nye klimaudfordringer.
 • Danmark som videnmagnet 
 • Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer. Pjecen er fyldt med inspiration og anbefalinger til, hvad der skal til, for at Danmark kan blive en videnmagnet for dansk og udenlandsk forskning.
 • Danmark tilbage på vidensporet II 
 • Forskningsundersøgelsen 2011 viser nogle af de konsekvenser, finanskrisen har haft for videnvirksomhederne. Viden bliver mere og mere afgørende for virksomhederne, og krisen har kun skærpet virksomhedernes behov for at være på forkant.
 • Danmark tilbage på vidensporet III 
 • Ny udgave af analysen "Danmark tilbage på vidensporet". Via spørgsmål til virksomheder er undersøgt, hvilke universiteter, der har været deres bedste samarbejdspartnere, og hvem der har uddannet de bedste kandidater til udviklingsopgaver i det private erhvervsliv.
 • De overvågede 
 • Bogen beskriver problemer og ser på løsningsforslag på den øgede overvågning og registrering af danskerne siden terrorangrebet på USA 11. september 2001.
 • Den gode erhvervskommune 
 • Kommunerne kan gøre en stor forskel, når det handler om at skabe gode lokale forhold at drive virksomhed i. Pjecen giver et overblik over de vigtigste og kan bruges til inspiration.
 • Denmark in the USA 
 • Denmark and the U.S. have extensive economic ties. The U.S. is Denmark's third largest export market - and the largest trade partner outside the European Union. This publication explores the nature of the economic relationship between Denmark and the U.S. as well as outlines key sectors where Danish companies play a significant role.
 • Denmark's battle for global talent 
 • This paper presents the current opportunities and challenges that Denmark is facing in the global battle for talent. The whitepaper is developed by the Confederation of Danish Industry (DI) and Mercuri Urval in order to support Danish companies in attracting and retaining global talent.
 • DI Membership 
 • A describtion of the core services and opportunities for members of DI.
 • Digital Dagsorden for Danmark 
 • Den danske regering bør iværksætte en digital dagsorden for Danmark. DI giver i denne pjece et bud på en skitse for en digital dagsorden.
 • DIs 2020-plan Vejen til større velstand 
 • En sammenhængende og ambitiøs plan for Danmark frem mod 2020.
  De seneste år er der indgået vigtige aftaler, der peger i samme retning, som DI har udstukket i 2020-planen.
 • DI's 2025-plan - Nye mål for et stærkt Danmark 
 • Danmark er et velstående og velfungerende land. De seneste års reformer har bidraget til at bringe vores land på ret kurs, og vi har nu et bedre udgangspunkt for at klare os i konkurrencen med udlandet, end før finanskrisen ramte os.
 • DI's vedtægter 
 • DI's vedtægter består af et sæt af vedtægter. En for DI og en for hver af de to arbejdsgiverforeninger - DIO I og DIO II.
E
 • EU Towards a Green Economy 
 • Vi bevæger os mod et fælles europæisk energimarked, hvor flere og flere virksomheder - også danske - ser EU som deres hjemmemarked.
F
 • Find vejen til flow 
 • Bogen er et aktivt redskab til de ledere, der ønsker at finde løsninger på et af de helt centrale elementer i lean; nemlig at kunne producere og levere i takt med kundernes køb af produkter og service. Kan virksomheden løse denne udfordring, så har den skabt den platform, som gør det muligt at levere individuelle produkter og ydelser effektivt.
 • Forligsmandsloven 
 • Formålet med denne pjece er at beskrive de regler samt relevante aftaler som anvendes i forbindelse med overenskomstfornyelsen på DA/LO-området.
 • Forskning for fremtiden 
 • Danmarks succes ude i verden bygger grundlæggende på, at danskerne
  er dygtige og opfindsomme. Hvis vi også fremover skal være blandt
  de dygtigste og mest opfindsomme i verden, er det afgørende, at vi som
  samfund investerer mere i forskning og innovation end i dag, og at vi fokuserer dér, hvor vi får mest ud af investeringerne.
 • Fraværsstatistik 2014 
 • Kortlægger og opdeler fravær i egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykker, barsel og andet fravær. Opgøres desuden på køn, region og arbejdsfunktion samt funktionærer og arbejdere.
 • Fraværsstatistik 2015 
 • Statistikken kortlægger det samlede fraværsomfang og opdeler fravær i egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykker, barsel og andet fravær. Endelig opgøres fraværet på køn, arbejdsfunktion, branche, region, alder samt på funktionærer og arbejdere.
 • Fraværsstatistik 2016 
 • Statistikken kortlægger det samlede fraværsomfang og opdeler fravær i egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykker, barsel og andet fravær. Endelig opgøres fraværet på køn, arbejdsfunktion, branche, region, alder samt på funktionærer og arbejdere.
 • Fremtidens mobilitet og transport 
 • I Vision 2050 fremlægger DI en ambitiøs vision for fremtidens mobili-tet og transport. En plan der kan være med til at føre Danmark tilbage på vækstsporet.
G
 • Global Benchmark Report 2014 
 • Global Benchmark Report 2014 er en engelsksproget udgave af DI's Globaliseringsredegørelse "Sådan ligger landet 2014".
 • Guide til international rekruttering 
 • Med denne guide ønsker DI at give virksomheder et overblik over de mest relevante og opdaterede informationer om mulighederne og de lovmæssige forhold forbundet med rekruttering og fastholdelse af internationale medarbejdere.
H
 • Handel og ansvar  
 • Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed.
 • Handel og logistik - korte kurser  
 • Pjecen er et katalog over kurser for medarbejdere, beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.
 • Handling of HIV/AIDS in the workplace 
 • This guide offers specific advice as to how companies can work with HIV/AIDS risk assessment, policy identification, prevention and care.

  The book is a translation of the Danish book "Håndtering af HIV/AIDS på arbejdspladsen".
 • Hovedaftalen 
 • Hovedaftalen mellem DA og LO viderefører og videreudvikler de principper og
  retningslinjer, der lå til grund for indgåelsen af Septemberforliget i 1899.
 • Hvad kalder de sig på engelsk og tysk? 
 • Utrolig mange danske virksomheder på det internationale marked henviser dagligt til danske institutioner og organisationer på engelsk og tysk. Bogen indeholder mere end 600 oversættelser til engelsk - og til tysk i det omfang, de findes.
 • Hygiejne - AMU kurser 
 • Pjecen giver overblik over uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift.
I
 • Idé og konceptudvikling 
 • Her sættes fokus på idé- og konceptudvikling. Der præsenteres en række værktøjer og teknikker, der kan anvendes til at professionalisere denne del af innovationsprocessen.
 • Indsigt i kundens verden 
 • Der sættes fokus på den udfordring, det er at kunne tilføre virksomhederne produkter og ydelser med den rigtige værdi, set med kundens øjne. Derfor er det vigtigt med indsigt i kundens verden.
 • Industri og teknik 
 • Bogen viser vej til de mange private og offentlige museer og udstillinger, der kan gøre os klogere på industri og teknik. Undervisere kan hente inspiration til undervisningen. Og alle med interesse i industri og teknik vil finde den nyttig i deres søgen efter spændende oplevelser.
 • Industriens lokalaftaler 
 • Bogen er en vejledning for virksomhederne ved indgåelse, administration og opsigelse af lokalaftaler under Industriens Overenskomst og Funktionæroverenskomst.
J
 • Juridiske publikationer 
 • Hvis du downloader oversigten, vil du fra pdf'en - via et link -kunne gå direkte til bestillingsstedet for de enkelte dokumenter.
K
 • Klar til fremtiden? 
 • Pjecen præsentere en række nye og banebrydende tekniske akademiuddannelser på videregående niveau. Uddannelserne kan tages på deltid. Det gør det muligt at tage uddannelse og arbejde samtidig.
 • Kommunal fysisk planlægning 
 • I pjecen sætter DI den kommunale fysiske planlægning til debat. Den henvender sig til både kommunerne og virksomhederne.
 • Korruption som udfordring 
 • Danske virksomheder eksporterer i stigende grad til nye markeder udenfor Europa. En række af disse er kendetegnet ved et højt korruptionsniveau. Få råd om lovgivning, bekæmpelse af korruption og hvor virksomheder særligt møder udfordringer med korruption.
 • Kreditkortsikkerhed 
 • Vejledningen er ikke særlig kendt, men det kan have betydelige konsekvenser ikke at efterleve den. Derfor har ITEK og DI udgivet denne korte vejledning til hvad standarden går ud på samt nogle gode råd.
 • Kølingsvejledning til serverrum 
 • Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder og organisationer. I denne vejledning kan du læse nærmere om nogle kølingsprincipper og en række råd omkring serverrum.
L
 • Lean i service og administration 
 • I løbet af 8 trin beskrives og gennemgås værdistrømsanalyse fra den indledende forberedelsesfase og frem til den endelige implementering af den fremtidige tilstand. Denne bog er målrettet serviceområdet og de administrative områder og målgruppen er såvel topledelse som ledelsen af disse områder. Det kan spænde over HR, salg, kundeservice, økonomi, indkøb, logistik mv.
 • Lean Service - nye muligheder 
 • Rapporten beskriver, hvad der ligger i Leanmetoden og det potentiale, der er for udvikling af Lean indenfor service og administration.
 • Ledelse og innovationskultur 
 • Den handler om, hvad ledelsen kan gøre for at opnå dette, og om hvad der er ledelsens særlige rolle at skabe en god innovationskultur.
 • Lederaftalen 
 • Lederaftalen (tidligere Almindelige Bestemmelser) er en aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation. Ny udgave udg. udkommer i marts måned.
 • Lær af eksportsucceserne 
 • I pjecen fortæller inspirerende mennesker, der brænder for at få lige præcis deres produkt eller ydelse ud til kunder i Tyskland eller Tyrkiet, Sverige eller Sydkorea.
 • Lær at se  
 • Lær at se er den danske oversættelse af bogen Learning to See der er udgivet af Lean Enterprise Institute. Bogen er et "Must Read" for alle der i praksis vil arbejde effektivt med Værdistrøms analyser.
  Hver gang der er et produkt til en kunde, findes der også en værdistrøm - udfordringen er at se den!
 • Lønforhandling  
 • Råd, regler og medlemsfordele for den forhandlingsansvarlige. Revideret udgave.
 • Lønforhandling i Bilbranchen 
 • Pjecen giver en række gode råd til, hvordan lønforhandling gribes an fra start til slut og viser, hvor virksomheden kan få støtte og rådgivning fra Bilbranchen og DI.
 • Lønstatistik - Bilbranchen 2015 
 • Her kan du se hvad mekanikere, personvognssælgere og ledere ansat inden for Bilbranchen tjener. Statistikken er baseret på tal fra 4.kvartal 2013
 • Lønstatistik - Bilbranchen 2016 
 • Statistikken giver detaljerede oplysninger om aflønningen af medarbejdere inden for Bilbranchen.
  Du kan f.eks. se hvad en mekaniker eller en reservedelschef tjener. I statistikken er time- og månedslønnede opdelt efter arbejdsområde.

  Statistikken opdelt på fire områder: Administration/Salg, Værksted/Lager, Ledelse og medarbejdere med særligt ansvar.
 • Lønstatistik - Bilbranchen 2017 
 • Her kan du se hvad mekanikere, personvognssælgere og ledere ansat inden for Bilbranchen tjener. Statistikken er baseret på tal fra 4.kvartal 2016.
 • Lønstatistik - Bilbranchen 2018 
 • Statistikken giver detaljerede oplysninger om aflønningen af medarbejdere inden for Bilbranchen.
  Du kan f.eks. se hvad en mekaniker eller en reservedelschef tjener. I statistikken er time- og månedslønnede opdelt efter arbejdsområde.

  Statistikken er baseret på tal fra 4. kvartal 2017 og opdelt på fire områder: Administration/Salg, Værksted/Lager, Ledelse og medarbejdere med særligt ansvar.
 • Lønstatistik - Danske Energi- og Forsyningsselskaber 2016  
 • I statistikken finder du detaljerede oplysninger om timelønninger i alle job, hvor det drejer sig om håndværkspræget arbejde, operatør-, monterings- og transportarbejde og andet manuelt arbejde i DI's medlemsvirksomheder, der er omfattet af Danske Energi- og Forsyningsselskabers Arbejdsgiverforening.
 • Lønstatistik - Ingeniørarbejde 2017 
 • I denne statistik kan man få et solidt overblik over, hvordan ingeniørerne aflønnes inden for fremstillings- og serviceindustrien i Danmark. Statistikken fokuserer på lønnen i forhold til kompleksiteten i de mangfoldige ingeniørjob inden for fremstillings- og serviceindustrien. Samtidig vises lønninger for helt nyuddannede ingeniører såvel som lønninger for ingeniører med lang erhvervserfaring.
 • Lønstatistik - Ingeniørarbejde 2018 
 • I denne statistik kan man få et solidt overblik over, hvordan ingeniørerne aflønnes inden for især fremstillings- og serviceindustrien i Danmark. Statistikken fokuserer på lønnen i forhold til kompleksiteten i de mangfoldige ingeniørjob inden for fremstillings- og serviceindustrien. Samtidig vises lønninger for helt nyuddannede ingeniører såvel som lønninger for ingeniører med lang erhvervserfaring.
 • Lønstatistik - Metal- og Maskinindustrien 2016 
 • I statistikken finder du detaljerede oplysninger om timelønninger i alle job, hvor det drejer sig om håndværkspræget arbejde, operatør-, monterings- og transportarbejde og andet manuelt arbejde i DI's medlemsvirksomheder, der er omfattet af Metal- og Maskinindustrien.
 • Lønstatistik - Metal- og Maskinindustrien 2017 
 • I statistikken finder du detaljerede oplysninger om timelønninger i alle job, hvor det drejer sig om håndværkspræget arbejde, operatør-, monterings- og transportarbejde og andet manuelt arbejde i DI's medlemsvirksomheder, der er omfattet af Metal- og Maskinindustrien.
 • Lønstatistik - Metal- og Maskinindustrien 2018 
 • Hvad tjener håndværkere og procesoperatører ansat på metal- og maskinindustrivirksomheder i Danmark?

  I statistikken finder du detaljerede oplysninger om timelønninger i alle job, hvor det drejer sig om håndværkspræget arbejde, operatør-, monterings- og transportarbejde og andet manuelt arbejde i DI's medlemsvirksomheder, der er omfattet af Metal- og Maskinindustrien.

  Statistikken er baseret på tal fra 4. kvartal 2017.
 • Lønstatistik - Nyt om Løn 2. kvartal 2015 
 • Nyt om løn er et kvartalsvist nyhedsbrev, der indeholder de væsentligste nyheder om lønudviklingen både i Danmark samt hos vores vigtigste samhandelspartnere.

  Herudover belyses forskellige aktuelle temaer. Temaet i dette Nyt om løn er "fordelingen af lønstigninger".
 • Lønstatistik - Procesindustrien 2015 
 • Publikationen er en statistik over lønningerne for almindelige lønmodtager inden for proces-industrien og baseret på oplysninger fra 4.kvartal i 2013.
 • Lønstatistik - Procesindustrien 2017 
 • Publikationen er en statistik over lønningerne i Procesindustrien. Statistikken er opdelt i 2 sektioner henh.: funktionærer (sektion 1) og timelønnede (sektion 2) og er baseret på oplysninger fra 4.kvartal i 2016.
 • Lønstatistik - Træ- og møbelindustri 2016 
 • I statistikken finder du detaljerede oplysninger om timelønninger i alle job, hvor det drejer sig om håndværkspræget arbejde, proces- og maskinoperatørarbejde og andet arbejde inden for Træ og Møbelindustrien.
 • Lønstatistik - Træ- og møbelindustri 2017 
 • I statistikken finder du detaljerede oplysninger om lønninger for håndværkspræget arbejde, proces- og maskinoperatørarbejde og andet arbejde inden for Træ og Møbelindustrien.
 • Lønstatistik - Træ- og møbelindustri 2018 
 • I statistikken finder du detaljerede oplysninger om lønninger for håndværkspræget arbejde, proces- og maskinoperatørarbejde og andet arbejde inden for Træ og Møbelindustrien.
M
 • Markedsintroduktion 
 • Markedsintroduktion er sidste led i innovationsflowet ud mod kunderne. Det er her, pengene ligger.
  Jo hurtigere og bedre virksomheden kan introducere sine produkter på markederne, jo hurtigere kommer cash-flowet.
 • Medlem af DI 
 • En gennemgang af de mest centrale fordele og muligheder for virksomheder, der vælger at blive medlem af DI eller associeret til DI.
N
 • Ny dagsorden for dansk udviklingspolitik  
 • DI følger op på Afrika Kommissionens arbejde og sætte Afrika Kommissionens anbefalinger i et dansk perspektiv. DI ser på de forskellige elementer i dansk bistand og komme med yderligere ideer og anbefalinger.
 • Nye mål for digital velfærd 
 • DI opfordrer regeringen, KL og Danske Regioner til at beslutte fælles og forpligtende mål for digitalisering på social, sundhed, undervisningsområderne.
 • Nye veje til vækst  
 • Redegørelsen sætter fokus på de mobilitetsmæssige udfordringer samt analyserer en vifte af transportpolitiske problemstillinger. Den er ud-arbejdet som grundlag for Vision 2050, som er beskrevet i pjecen "Fremtidens mobilitet og transport.
O
 • Offentligt indkøb af videnrådgivning  
 • Gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning. I pjecen er der anbefalinger og en tjekliste, der kan hjælpe udbydere og tilbudsgivere i de overvejelser, de bør gøre inden udbud og tilbudsgivning.
 • OPS-redegørelsen 2010 
 • DI's redegørelse for offentlig-privat samarbejde 2010 giver et
  samlet overblik over, hvor langt samarbejdet mellem det private og offentlige er kommet og hvor det fortsat kan forbedres.
 • OPS-redegørelsen 2016 
 • DI's OPS-redegørelse 2016 bygger videre på de fem foregående års redegørelser om offentlig-privat samarbejde.
P
 • PersonalejuraHåndbogen 2016 
 • Et nyttigt opslagsværk, der på personaleområdet giver arbejdsgiveren overblik over regler, rettigheder, pligter og muligheder.
 • Personaleomsætningsstatistik 2014 
 • Belyser personaleomsætningen inden for DI's medlemsvirksomheder samt de øvrige virksomheder inden for DA-området. Den viser tal for den årlige og kvartalsvise personaleomsætning.
 • Personaleomsætningsstatistik 2015 
 • Denne statistik belyser personaleomsætningen inden for DI's medlemsvirksomheder samt de øvrige virksomheder inden for DA-området. Den viser tal for den årlige og kvartalsvise personaleomsætning.
 • Personaleomsætningsstatistik 2017 
 • Statistikken belyser personaleomsætningen inden for DI's medlemsvirksomheder samt de øvrige virksomheder inden for DA-området. Den viser tal for den årlige og kvartalsvise personaleomsætning og ajourføres én gang årligt.
 • Persondataforordningen - med henvisninger og links 
 • I sin originale form er persondataforordningen et uoverskueligt og langt dokument uden indholdsfortegnelse, stikordsregister mv. Målet med denne publikation er at gøre persondataforordningen til et mere praktisk anvendeligt redskab og overskueligt opslagsværk.
 • Plusløn Funktionærer 
 • Bogen beskriver, hvordan basisløn kan suppleres med resultatløn, kvalifikationsløn og funktionsløn inden for funktionærområdet.
 • Plusløn i praksis Energi Randers 
 • Denne pjece beskriver den ideelle lønsystemproces i praksis hos Energi Randers og drøfter de forhold, der er kritiske for en succesfuld udvikling og indførelse af et nyt lønsystem.
 • Plusløn i praksis Nassau Door 
 • Denne pjece beskriver den ideelle lønsystemproces i praksis hos Nassau Door og drøfter de forhold, der er kritiske for en succesfuld udvikling og indførelse af et nyt lønsystem.
 • Plusløn i praksis Saint - Gobain Isover 
 • Denne pjece beskriver den ideelle lønsystemproces i praksis hos Saint-Gobain Isover og drøfter de forhold, der er kritiske for en succesfuld udvikling og indførelse af et nyt lønsystem.
 • Plusløn Timelønnede 
 • Bogen beskriver hvordan basisløn kan suppleres med resultatløn, kvalifikationsløn og funktionsløn inden for timelønsområdet.
R
 • Resultatløn og provision for sælgere 
 • Bogen beskriver, hvordan virksomheden kan udvikle resultatløns- og provisionssystemer, der kan understøtte de forskellige sælgerroller og virksomhedens forretningsmæssige mål.
S
 • Samarbejdsaftalen 2006 
 • Samarbejdsaftalen indgået mellem DA og LO den 9. juni 1986, som ændret ved aftale af den 17. december 2003.
 • Sammen skaber vi værdi 
 • Ofte bygger debatten om staten og kommunernes brug af eksterne rådgivere mere på myter end på fakta. Det råder DI Videnrådgiverne bod på med denne publikation.
 • Sammen udvikler vi service 
 • DI Service sætter fokus på inddragelsen af private leverandører som en del af løsningen på fremtidens udfordringer på ældreområdet.
 • Skifteholdsarbejde  
 • Få hjælp til at udarbejde skifteholdsplaner. Bogen beskriver hvordan skifteholdsplaner kan udarbejdes i praksis.
  Ny opdateret 2014 udgave.
 • Skifteholdsarbejde - program 
 • DI har i fællesskab med CO-industri udarbejdet et web-baseret skifteholdsprogram, som I kan benytte til at udarbejde jeres skifteholdsplaner.
 • Solutions for Sustainable Growth 
 • I bogen er samlet de bedste og mest miljøvenlige danske teknologier. Den vil være en guide til virksomhederne i deres søgen efter nye partnere og teknologier.
 • Statutes, The Confederation of DI 
 • DI's vedtægter i en engelsksproget udgave. Vedtægterne består af et sæt af vedtægter. En for DI og en for hver af de to arbejdsgiverforeninger - DIO I og DIO II.
 • Success on the US Market 
 • At det er svært at få succes på det amerikanske marked kan de fleste skrive under på. Denne håndbog giver nyttige råd til at komme ind på dette vanskelige marked.
 • Sæt fokus på energispareindsatsen 
 • Pjecen er DI's bidrag til debatten om en ny strategi for energieffektive renoveringer i bygninger. DI Byggematerialer viser i pjecen, at vi ved simple metoder kan nå rigtig langt.
 • Sådan ligger landet 2014 
 • DI's Globaliseringsredegørelse indeholder for tiende år i træk en benchmarkanalyse af Danmarks styrker og svagheder sammenlignet med OECD- og BRIK-landene.
T
 • The Global Goals and opportunities for business 
 • The 17 Global Goals represent numerous challenges - especially faced by
  developing countries in Asia and Africa. These are challenges such as lack of healthy food, access to water and sanitation facilities and access to energy. Governments, businesses and civil society developed the goals together. The role of business is vital to success in reaching the goals by 2030.
 • Transporten op i gear 
 • Indeholder en kort analyse af de produktivitetsmæssige udfordringer i transportsektoren.
 • Tænk sikkerheden med 
 • Pjecen er et best practice beredskab. Målet er at ruste dansk erhvervsliv til mødet med nye globale trusler.
U
 • U.S. Companies in Denmark - trade, jobs and investments 
 • This report takes a closer look at U.S. investments into Denmark. What type of U.S. companies that have chosen to do business in Denmark, what sectors they are in, how they have come here and where they have had a particular impact.
 • Undgå kidnapning 
 • DI har sammen med PET udarbejdet vejledningen, der giver konkrete anvisninger og gode råd om planlægning, og adfærd ved arbejde og ophold i udlandet.
 • Unlocking the Potential in Jordan 
 • Baseret på erfaringer fra etablerede danske virksomheder i Jordan, giver guiden hands-on råd til det jordanske marked - både som investor og eksportør.
V
 • Veje til vækst i fødevarebranchen 
 • DI Fødevarer præsenterer her de veje, der skal betrædes for at skabe fremgang, udvikling og dermed vækst i fødevarebranchen til gavn for velstanden i det danske samfund.
 • Vejledning i fysisk it-sikkerhed 
 • I denne vejledning kan du læse nærmere om fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der kan sikre virksomheder imod tyveri, indtrængen, hærværk, brand, vand, røg, varme eller anden ødelæggelse af virksomhedens aktiver.
 • Vejledning om bevissikring 
 • Ruster virksomheden til at vurdere, hvad den skal foretage sig, hvis der opstår en sikkerhedshændelse på virksomhedens it-systemer, der kan kræve politiets involvering.
 • Velkommen, Bienvenue, Witamy 
 • DI ønsker med publikation at skabe et solidt grundlag for en konstruktiv debat
  om, hvordan vi som land skaber de bedst mulige rammer for at tiltrække og fastholde talenter fra hele verden.
 • VERDEN HANDLER - GØR DU? 
 • Dette undervisningsmateriale giver indblik i uddannelses- og karrieremuligheder i handelsvirksomheder. Materialet sætter fokus på handel mellem to virksomheder samt handel mellem virksomhed og forbruger i en global kontekst og berører emner som økonomi, globalisering, innovation, markedsføring, samfundsansvar og genanvendelse.

  Målgruppe: Elever i folkeskolens udskoling (8.-9. klassetrin).
  Fag: Samfundsfag, Dansk, Uddannelse og Job samt Understøttende Undervisning
W
 • Women Empower Business 
 • Med smukke og rørende fotografier kommer læseren rundt på otte destinationer i seks lande i Afrika og Asien, hvor danske virksomheder forbedrer livet for piger og kvinder.
 • Women Empower Business - English 
 • This photo book offers a rare glimpse behind the commercial façade of businesses. It shows examples of how Danish businesses take responsibility for the society they are part of, including when they are abroad.
 • Working with the Bottom of the Pyramid 
 • Succes in Low-income Markets
  Bogen gennemgår markedets muligheder for danske virksomheder. Der bliver beskrevet en tretrinsmodel for hvordan man kan arbejde med "Bottom of the Pyramid" - BOP model.
Å
 • Årsberetning 2014 
 • Beretningen fortæller om DI's vigtigste opgaver i det seneste år og indeholder desuden DI's årsrapport.
 • Årsberetning 2015 
 • I årsberetningen 2015 gør DI status over de vigtigste resultater og udviklingen på de konkrete målepunkter, der er opstillet i DI's 2020-plan.
 • Årsberetning 2016 
 • I årsberetningen 2016 gøres status over DI's vigtigste resultater i det forgangne år. Der ses også på udviklingen i de konkrete mærkesager, som DI har opstillet for at kunne gøre DI's vision og 2025-plan til virkelighed.